Państwo położone w zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. Graniczy z Irakiem, Jordanią, Kuwejtem, Omanem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Jemenem. Stolicą kraju jest Rijad, a językiem urzędowym ? język arabski. Królestwo Arabii Saudyjskiej obejmuje prawie 80% powierzchni Półwyspu Arabskiego, co odpowiada w przybliżeniu 23% powierzchni całkowitej Stanów Zjednoczonych. Królestwo znajduje się w południowo-zachodniej części kontynentu azjatyckiego. Pierwotną i dominującą ludność stanowią Arabowie. Religią państwową jest islam (99%). Najwięcej ludności zamieszkuje wybrzeża Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego (81% ogółu ludności). Gęstość zaludnienia wynosi 14 mieszkańców na 1 km2. Oprócz rdzennych mieszkańców półwyspu Arabskiego kraj zamieszkują 8 milionów cudzoziemców. Są to liczni przybysze z Pakistanu, Etiopii czy Filipin. Liczba Filipińczyków sięga około miliona. Wraz z imigrantami do Arabii Saudyjskiej przybyli chrześcijanie.

Arabia Saudyjska w większości znajduje się pod wpływem klimatu zwrotnikowego suchego, a we wnętrzu kraju wybitnie suchego. Roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach 20-70 mm, deszcze mają charakter epizodyczny. Średnia temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca wynosi 30-35°C, a najzimniejszego 15-25°C. Wiosną i latem wieje suchy gorący pustynny wiatr chamman, powodujący burze piaskowe i pyłowe.

Trudno przypisać kuchnię arabską do konkretnego kraju tamtego regionu. Historia i geografia pozwalają zrozumieć różnorodność kuchni arabskiej popularnej w państwach Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, m.in: w Maroku, Syrii, Iraku, Tunezji, Egipcie, Jordanii, Palestynie, Libanie gdzie spożywa się bardzo dużo warzyw i owoców, które rosną i dojrzewają przez cały rok, a także wiele ryb i owoców morza poławianych w ciepłych wodach Morza Śródziemnego.

Obywatele RP są obowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Paszport po?winien być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy. Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy przyjeżdżający musi w zasadzie mieć miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne. Uzyskanie wizy na granicy nie jest możliwe. Nie wydaje się wiz lotniskowych ani uprawniających do wyjścia z portu morskiego. Wydawane są wizy: biznesowe (na podstawie zaproszeń saudyjskich firm bądź izb handlu i przemysłu), odwiedzinowe (dla najbliższych krewnych), tranzytowe oraz religijne (pielgrzymki ? hadż i umra), w których przypadku przyjazd łączy się z przestrzeganiem odrębnie określonej procedury. Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup realizujących ściśle ustalony program. W skrajnych przypadkach procedura uzyskania wizy może trwać do kilku miesięcy. Saudyjskie MSZ uruchomiło jesienią 2006 r. elektroniczny system wizowy (dostępny na stronie: www.mofa.gov.sa), za którego pośrednictwem można uzyskać (w przypadku spełnienia wymaganych kryteriów) w trybie on-line numer referencyjny przyśpieszający uzyskanie wizy w przedstawicielstwach dyplomatycznych Arabii Saudyjskiej. Na podstawie wizy biznesowej lub turystycznej można poruszać się po ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają one jednocześnie do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej. Osobom udającym się tranzytem samochodem z Jordanii do Kuwejtu bądź Jemenu wydawane są zazwyczaj trzydniowe wizy tranzytowe na podstawie karnetu (tzw. trip ticket, nabywany w miejscowych agencjach turystycznych) bądź wizy docelowej oraz dokumentów potwierdzających, iż są właścicielami pojazdu. Osoby podróżujące między Jordanią a Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi mogą uzyskać wizę siedmiodniową. Wizy tranzytowe określają trasę przejazdu przez Arabię Saudyjską. Przy przejeździe tranzytowym przez Arabię Saudyjską wymagane jest ubezpieczenie pojazdu, które można wykupić na granicy. Polskie polisy nie są uznawane. Uwaga: Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. Trzeba też pamiętać, że Saudyjczycy, określając ważność wizy, posługują się kalendarzem muzułmańskim (hidżra), zgodnie z którym rok kalendarzowy liczy 354 dni, a więc jest o 11 dni krótszy od roku liczonego według kalendarza gregoriańskiego. Wiza miesięczna jest zatem ważna odpowiednio 29 lub 30 dni. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, posiadania określonych środków finansowych na każdy dzień pobytu ani indywidualnego ubezpieczenia (w które należy się jednak zaopatrzyć we własnym interesie). Kobiety, które podróżują samotnie, powinny zadbać o obecność na lotnisku sponsora lub opiekuna (ich pomoc jest również niezbędna przy załatwianiu formalności meldunkowych w hotelu).

Są bardzo restrykcyjne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu. Zakaz obejmuje publikacje i dewocjonalia inne niż islamskie, wieprzowinę i jej przetwory, alkohol oraz pornografię ? wszystko w bardzo szerokim rozumieniu. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny jest karany grzywną i wpisywany na czarną listę, co faktycznie uniemożliwia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej. Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest również bagaż podręczny. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy.

Wwóz i posiadanie narkotyków oraz jakikolwiek kontakt z nimi są traktowane jak zbrodnia i podle?gają w zasadzie karze śmierci. Dlatego osoby przywożące ze sobą lekarstwa powinny mieć receptę wystawioną przez lekarza. Obowiązuje stałe noszenie przy sobie paszportu albo pobytowej karty tożsamości (iqama) i fotokopii paszportu poświadczonej przez pracodawcę. Kary za wykroczenia i przestępstwa są z reguły wyższe i bardziej dotkliwe niż w Europie (za przestępstwa przeciwko obyczajności oprócz aresztu często orzekana jest kara chłosty). Bardziej rygorystyczne jest też podejście do sprawcy. Bardzo surowo, łącznie z długoletnim więzieniem, karane jest posiadanie, produkowanie i spożywanie alkoholu. Również homoseksualizm uznawany jest za podlegającą surowej karze zbrodnię.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Poważne zabiegi medyczne i hospitalizacja są kosztowne. Często realizacja usługi medycznej warunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty lub zaliczki w gotówce. Zaleca się zatem wykupienie ważnej w Arabii Saudyjskiej i możliwie pełnej polisy ubezpieczeniowej. Szczepienia zasadniczo nie są wymagane ani zalecane. Władze saudyjskie mogą wymagać szczepień przeciw zapaleniu opon mózgowych (ew. okresowo także innych) od osób pod?różujących w czasie pielgrzymek do regionu Mekki i Medy?ny (dokąd wjazd nie muzułmanów jest zakazany). W tym okresie zagrożenie epidemiologiczne wzrasta w związku z napływem milionów pielgrzymów z całego świata. W nisko położonych regionach na wybrzeżu Morza Czerwonego od granicy z Jemenem po Dżeddę występuje sporadycznie malaria oraz ogniska Rift Valley Fever.

Władze saudyjskie honorują polskie i międzynarodowe prawa jazdy. Na ich podstawie można wypożyczyć samochód w hotelu (niezbędna kopia pasz?portu).

Arabia Saudyjska ma dobrze rozwiniętą sieć nowoczesnych dróg, zwłaszcza między głównymi ośrodkami miejskimi i gospodarczymi. Oznakowanie jest dobre, choć napisy nie zawsze są w języku angielskim. Często dochodzi do wypadków drogowych, ponieważ nagminnie nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza ograniczeń dozwolonej prędkości. W razie kolizji należy czekać na przybycie policji. Wszyscy uczestnicy wypadku mogą zostać poproszeni o złożenie wyjaśnień na posterunku policji. Kierowcy uczestniczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z tym, że mogą być zatrzymani na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności. W każdym przypadku należy żądać niezwłocznego powiadomienia ambasady, do czego każdy zatrzymany cudzoziemiec ma ustawowe prawo. Wewnętrzny transport autobusowy (między głównymi miastami) i kolejowy (tylko linia Rijad?Dammam) jest słabo rozwinięty, lotniczy natomiast ? stosunkowo dobrze. Saudyjskie linie lotnicze Saudia zaliczają się do najbezpieczniejszych przewoźników na świecie (poza Rijadem duże lotniska międzynarodowe znajdują się w Dżeddzie i Dammamie, a krajowe m.in. w Abha, Taifie i Ta?buku). Praktycznie nie ma miejskiej komunikacji publicznej, natomiast powszechnie dostępne i stosunkowo tanie są taksówki. Baza hotelowa oraz służba zdrowia są dobrze rozwinięte i nowoczesne, zwłaszcza w dużych miastach.

W związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym przy planowaniu podróży do Arabii Saudyjskiej należy brać pod uwagę aktualną sytuację, a przebywając już na jej terytorium ? wykazywać należytą troskę o bezpieczeństwo osobiste. Z tego względu m.in. zaleca się powiadamianie ambasady o przyjeździe do Arabii Saudyjskiej i zgłoszenie (e-mail) niezbędnych danych kontaktowych. Podróżowanie po odległych, słabo zaludnionych terenach górskich i pustynnych ? zwłaszcza przygranicznych ? może być niebezpieczne.

Życie codzienne w Arabii Saudyjskiej jest zdominowane przez islam, a prawo muzułmańskie (szariat) jest rygorystycznie stosowane. Obowiązuje zakaz publicznego praktykowania wszelkich innych religii, co m.in. oznacza zakaz publicznego odprawiania nabożeństw i noszenia na widocznych miejscach innych niż muzułmańskie symboli religijnych (dotyczy to także krzyży i Biblii). Innowiercom zasadniczo nie wolno wchodzić do meczetów. Nie wolno fotografować saudyjskich kobiet. Zakaz fotografowania dotyczy również meczetów, a także wszystkiego, co może być uznane za obiekt o znaczeniu strategicznym lub wojskowym, budynków instytucji państwowych i ambasad. Zakazane są publiczne tańce, muzyka i filmy (poza imprezami zamkniętymi, odrębnymi dla kobiet i mężczyzn, oraz miejscami prywatnymi). Nieprzestrzeganie konserwatywnych zwyczajów i norm życia społecznego może prowadzić do konfliktów. Wymaganym zwyczajowo okryciem wierzchnim dla kobiet (również cudzoziemek) noszonym w miejscach publicznych są czarne zapinane peleryny do kostek (abbaya) oraz szal (chustka) na głowę. Mężczyźni powinni ? poza hotelowymi terenami rekreacyjnymi i osiedlami dla cudzoziemców ? powstrzymać się od noszenia szortów. Społecznie nieakceptowane jest również palenie tytoniu przez kobiety w miejscach publicznych. W okresie dorocznego miesięcznego muzułmańskiego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych obowiązuje powszechny zakaz jedzenia, picia napojów oraz palenia tytoniu. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących norm obyczajowych sprawują funkcjonariusze policji religijnej (komisji ds. promocji cnoty i zapobiegania występkom) ? mutawwa. Powodem ich interwencji, aż do zatrzymania włącznie, może być niewłaściwe ubranie, sprzeczka na tle obyczajowym, spożywanie alkoholu, a także przebywanie kobiety z mężczyzną w samochodzie lub w miejscu publicznym, o ile nie są małżeństwem lub nie łączy ich bliskie pokrewieństwo (sytuacje takie są niedozwolone w świetle saudyjskiego prawa; to samo dotyczy możliwości zameldowania we wspólnym pokoju w hotelu). Znane są przypadki domagania się dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego lub pokrewieństwo.

  • Pieniądze wymienia się w bankach (część banków świadczy tę usługę jedynie posiadaczom kont, wyjątkiem są oddziały banków na lotniskach międzynarodowych), w kantorach i renomowanych hotelach na podstawie paszportu lub iqamy. W powszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze dużych sieci (MasterCard, VISA, American Express).
  • Urzędy są czynne od soboty do środy, z uwzględnieniem półgodzinnych przerw na modlitwy. W bankach i firmach prywatnych niektóre sprawy można też załatwić w czwartek rano.
  • W restauracjach, parkach, bankach, szkołach i innych instytucjach publicznych obowiązuje podział według płci, tzn. oddzielne pomieszczenia dostępne są dla mężczyzn oraz rodzin i kobiet. Zasady te nie dotyczą większości sklepów i kompleksów handlowych.

 

Pogoda dla Riyadh, Saudi Arabia

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 22:44
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 11:00
Dziś
  00:00 - 06:00 23°C   1014.6 hPa Lekki wiatr Z północny wschĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 20°C   1013.8 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 29°C 1 mm 1012.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 8 m/s
  18:00 - 00:00 28°C   1010.3 hPa Lekki wiatr Z południe południe-zachĂłd 4 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 23°C   1011.3 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 20°C   1011.3 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
  12:00 - 18:00 32°C   1009.3 hPa Dość silny wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 8 m/s
  18:00 - 00:00 29°C   1007.8 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 23°C   1010.4 hPa Lekki wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 5 m/s
  06:00 - 12:00 21°C   1010.0 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 31°C   1009.6 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 6 m/s
  15:00 - 21:00 33°C   1007.6 hPa Umiarkowany wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 6 m/s
  21:00 - 03:00 26°C   1011.7 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
28.04.2018 03:00 - 09:00 22°C   1009.8 hPa Lekki wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 5 m/s
  09:00 - 15:00 27°C   1013.4 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
  15:00 - 21:00 34°C   1009.2 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 1 m/s
  21:00 - 03:00 29°C   1011.2 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
29.04.2018 03:00 - 09:00 22°C   1011.1 hPa Lekki wiatr Z północ 4 m/s
  09:00 - 15:00 28°C   1013.7 hPa Lekki wiatr Z północ 4 m/s
  15:00 - 21:00 35°C   1008.6 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd 4 m/s
  21:00 - 03:00 29°C   1010.5 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 5 m/s
30.04.2018 03:00 - 09:00 24°C   1009.8 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s
  09:00 - 15:00 30°C   1012.1 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd 5 m/s
  15:00 - 21:00 35°C   1007.6 hPa Umiarkowany wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 7 m/s
  21:00 - 03:00 31°C   1011.0 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd 5 m/s
01.05.2018 03:00 - 09:00 25°C   1010.8 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
  09:00 - 15:00 29°C   1013.0 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 5 m/s
  15:00 - 21:00 36°C   1008.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południowy wschĂłd 7 m/s
  21:00 - 03:00 30°C   1011.8 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd 4 m/s
02.05.2018 03:00 - 09:00 24°C   1011.0 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 29°C   1013.3 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 3 m/s
  15:00 - 21:00 35°C   1009.2 hPa Umiarkowany wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 6 m/s
  21:00 - 03:00 30°C   1010.5 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 4 m/s
03.05.2018 03:00 - 09:00 25°C   1008.8 hPa Lekki powiew Z wschĂłd południowy-wschĂłd 1 m/s
  09:00 - 15:00 31°C   1010.9 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
  15:00 - 21:00 35°C   1007.1 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 2 m/s
  21:00 - 03:00 30°C   1008.8 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 2 m/s
04.05.2018 03:00 - 09:00 26°C   1007.5 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 5 m/s
  09:00 - 15:00 30°C   1010.4 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 3 m/s
Riyadh Capital Saudi Arabia 2018-04-24T22:44:58 2018-04-25T11:00:00

Niebawem

Na obecną chwilę nie ma ofert wypoczynku w tym kraju

WARSZAWA

ARABIA SAUDYJSKA