Austria, państwo w Europie Środkowej, składa się z dziewięciu krajów związkowych, czyli Landów. Są to Burgenland, Dolna i Górna Austria, Karyntia, Salzburg, Styria, Tyrol, Vorarlberg i Wiedeń. Austria graniczy z Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Włochami, Szwajcarią i Niemcami. Powierzchnia Austrii jest górzysta, ponad połowę powierzchni kraju zajmują Alpy Wschodnie. Najwyższe pasmo to Taury ze szczytem Grossglockner (3797 m n.p.m.). Na północ od Alp leży przedgórze alpejskie, obniżające się ku dolinie Dunaju. Na północnym wschodzie rozciąga się z kolei Masyw Czeski i malownicza Kotlina Wiedeńska. Główną rzeką jest Dunaj z dopływami Inn, Anizą i Drawą. Stolicą kraju jest Wiedeń, który jest największym miastem Austrii i znajduje się w północno?wschodniej części kraju, nad Dunajem. Językiem urzędowym jest język niemiecki. Choć najczęściej wybierana na zimowe wczasy, Austria zachwyca także latem. Urzeka swoją kulturą, historią i krajobrazami. Ze względu na dogodne warunki naturalne i rozwiniętą infrastrukturę Austria oferuje szeroki zakres atrakcji turystycznych: naturalne krajobrazy górskie (Alpy), jeziora, liczne zabytki oraz interesujące miasta.

Ukształtowanie terenu to jeden z najważniejszych czynników determinujących klimat Austrii. Pogoda, uzależniona w dużej mierze od wysokości nad poziomem morza, w poszczególnych częściach kraju bywa niezwykle zróżnicowana. Podczas gdy położone nad Dunajem tereny świetnie nadają się do uprawy winorośli, wierzchołki gór pokryte są wiecznym śniegiem. W podgórskiej części kraju występuje klimat umiarkowany wilgotny, przechodzący na południowym wschodzie w kontynentalny. Średnia temperatura w lipcu, w okolicach Wiednia waha się w granicach 20°C, natomiast w styczniu termometry wskazują ok. -1°C.

Austriackie menu obfituje w różnorakie dania mięsne. Ważne miejsce na tutejszym stole zajmują także zupy, wśród nich popularna Markknödelsuppe (rosół ze szpiku z kluskami) oraz Frittatensuppe (wywar mięsny podawany z pokrojonym naleśnikiem). Wśród potraw przyrządzanych z mięsa jest także Wiener Schnitzel (kotlet z mięsa cielęcego panierowany i smażony), często podawany jest także gulasz z dodatkiem papryki. Austria słynie także z wyrobów cukierniczych. Popularnym ciastem jest nadziewany owocami strudel, powodzeniem cieszą się także wyśmienite wyroby czekoladowe. Na austriackim stole bardzo często gości kawa oraz różne rodzaje win. Ciekawym napojem bezalkoholowym jest Almdudler - doprawiana imbirem lemoniada.

Zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do osobistego użytku i nie podlegających odsprzedaży. Określenie ?do użytku osobistego? obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, lecz ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Przewożone towary uznaje się za przeznaczone ?do użytku osobistego?, jeżeli nie przekraczają określonych ilości, np. papierosy ? 200 szt., cygaretki ? 400 szt., cygara ? 200 szt., tytoń ? 1 kg, spirytus ? 10 l, wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) ? 20 l, wino ? 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), piwo ? 110 l. Osoby, które nie ukończyły 17. roku życia, nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Wyjątek stanowić mogą niektóre grupy leków zawierających substancje psychotropowe, powszechnie stosowane przy leczeniu określonego typu schorzeń. Turysta powinien je zadeklarować przed ewentualną kontrolą.

Cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się w ciągu 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii. Turyści zatrzymujący się w hotelach lub schroniskach mają obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt i zarejestrować się w księgach gości. Organem meldunkowym są urzędy dzielnicowe i gminne. Aby uzyskać zameldowanie, należy wypełnić formularz meldunkowy oraz okazać paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Austrii trzeba się wymeldować. Przepisy przewidują karę grzywny do 726 EUR za niedopełnienie bądź nieterminowe dopełnienie obowiązku meldunkowego. Nie wnosi się natomiast żadnych opłat meldunkowych.

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych honoruje się w zakresie, w jakim zostały zawarte. W Austrii nie ma obowiązku ubezpieczeń osobowych, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu zalecane jest wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, transportu z miejsca wypadku do szpitala, jak i transportu chorego do Polski. Osoba nie mająca odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty transportu musi liczyć się ze szczególnie wysokimi, idącymi w tysiące euro, kosztami, które nie są finansowane przez NFZ. Osoby opłacające składki na NFZ mają prawo do skorzystania w Austrii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach ubezpieczenia NFZ ? m.in. osoby, które nie mają odpowiednich ubezpieczeń, będą obciążane kosztami tzw. akcji ratunkowych (przyjazd karetki, dowóz do szpitala itp.). Udając się do lekarza lub szpitala, w przypadku wyjazdów turystycznych należy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ? EKUZ. Dodatkowo niezależnie od posiadanego ubezpieczania należy się liczyć z ryczałtową opłatą od 10 do 15 euro za dobę pobytu w szpitalu.

Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 EUR. Cena jednej doby szpitalnej wynosi od 500 do 1000 EUR (na oddziałach intensywnej opieki medycznej może być wyższa). Poziom opieki medycznej jest wysoki.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Ceny winiet w 2011 r. wynoszą: ? dla jednośladów (kategoria A): roczna ? 30,40, EUR, 2-miesięczna ? 11.50.EUR, 10-dniowa ? 4,50 EUR; ? dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna ? 76,20 EUR (ważna przez 14 miesięcy: od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2012 r.), 2-miesięczna ? 22.90 EUR, 10-dniowa ? 7,90 EUR. Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety zastępczej w wysokości 120 EUR. (sztywna ryczałtowa wysokość opłaty wynika z przepisów o opłatach drogowych). Sposób i miejsce przymocowania winiety jest przedstawiony w formie graficznej na jej odwrocie. Winietę należy przykleić w lewym górnym rogu przedniej szyby samochodu lub pod lusterkiem wstecznym. Winieta musi być przyklejona, nie może być uszkodzona ani przeklejana. Z samego faktu zakupienia winiety nie wynika prawo do jazdy po płatnych drogach, prawo to nabywa się dopiero po przyklejeniu winiety we właściwym miejscu. Nieprzyklejona winieta traktowana jest tak samo jak nieskasowany bilet w środkach komunikacji publicznej. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą dodatkową grzywną do 3000 EUR. Winiety są do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a także w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych południowej Polski oraz na niektórych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd (np. tunelem). Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie ważne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego i odblaskowej kamizelki, a w zimie także łańcuchów). Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposażenia grożą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu. Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości. Egzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu. Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagrożonym karą w zależności od wyniku oceny zdolności do kierowania pojazdem ? oceny dokonuje policjant. Kierowca, u którego stwierdzono zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila może zostać ukarany mandatem (od 218 do 5813 Euro) i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności, nawet, jeśli nie doprowadził do kolizji. Obowiązuje zakaz rozmawiania podczas jazdy przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego. Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej: www.oeamtc.at Od 2008 r. samochody osobowe, kombi i ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t muszą być wyposażone w opony zimowe na wszystkich kołach lub łańcuchy na kołach napędowych (łańcuchy mogą zastępować opony zimowe tylko przy jeździe po śniegu), w warunkach zimowych, w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Obowiązuje ogólny zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych w dni świąteczne oraz w soboty od godz. 15 i niedzielę od godz. 00.00 do godz. 22.00. Szczegółowe informacje o innych zakazach jazdy można znaleźć pod adresem http://www.wkv.at/sektionen/vk/verkehrsbehinderungen.htm. Jeśli turysta nie ma środków płatniczych na opłacenie mandatu, służby graniczne lub policja mogą pobrać do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o wartości zbliżonej do wysokości wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest wówczas obowiązany do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. Należy pamiętać, że austriackie służby graniczne dysponują pełnymi uprawnieniami policyjnymi, z możliwością nakładania mandatów, zatrzymywania prawa jazdy oraz zatrzymywania w areszcie.

Nie ma szczególnych ograniczeń w swobodnym poruszaniu się po kraju.

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, zdarzają się jednak kradzieże pieniędzy i dokumentów (zwłaszcza w większych miastach).

W niedziele i święta sklepy w Austrii są zamknięte. Dni świąteczne to: Nowy Rok, 6 stycznia, 1 maja, 15 sierpnia, 26 października, 1 listopada, 8 grudnia (większość sklepów jest otwarta), Boże Narodzenie 25?26 grudnia oraz święta ruchome, czyli w 2011 r. Wielkanoc 24-25 kwietnia, Wniebowstąpienie 2 czerwca, Święto Zesłania Ducha Świętego 13 czerwca, Boże Ciało 23 czerwca.

  • W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję (tel. 133), straż pożarną (tel. 122) lub pogotowie ratunkowe (tel. 144). Połączenia te są bezpłatne. W Wiedniu można również skorzystać z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (opłaty pobierane za pomoc medyczną są znacznie niższe niż za pomoc pogotowia ratunkowego). Działa także uniwersalny numer pomocy ? tel. 112, pod który można dzwonić w każdej sprawie.
  • Urzędy w Austrii są otwarte od poniedziałku do piątku, przy czym godziny ich otwarcia są różne. Większość urzędów przyjmuje interesantów od 8.00 do 14.00. We czwartki niektóre urzędy są otwarte również po południu.
  • Banki są z reguły czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00 (z przerwami na lunch 12.30?13.30). Sieć bankomatów jest rozbudowana i funkcjonuje sprawnie.

 

Pogoda dla Vienna, Austria

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 21:48
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 10:00
Dziś
  07:00 - 12:00 13°C   1013.6 hPa Lekki powiew Z północ 1 m/s
  12:00 - 18:00 25°C   1012.1 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd 5 m/s
  18:00 - 00:00 26°C   1008.7 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd 4 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 18°C   1012.0 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 15°C 4 mm 1013.9 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  12:00 - 18:00 16°C 4 mm 1015.6 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 4 m/s
  18:00 - 00:00 13°C   1015.7 hPa Umiarkowany wiatr Z zachĂłd 6 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 11°C   1018.5 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 8°C   1018.2 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  12:00 - 18:00 17°C   1017.5 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
  20:00 - 02:00 17°C   1012.3 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
28.04.2018 02:00 - 08:00 14°C   1012.1 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
  08:00 - 14:00 14°C   1013.4 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 24°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z południe południe południowy-wschĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 21°C   1011.0 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
29.04.2018 02:00 - 08:00 16°C   1011.1 hPa Lekki wiatr Z południe 3 m/s
  08:00 - 14:00 18°C   1011.6 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
  14:00 - 20:00 27°C   1008.8 hPa Dość silny wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 8 m/s
  20:00 - 02:00 22°C   1007.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 6 m/s
30.04.2018 02:00 - 08:00 17°C   1007.9 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
  08:00 - 14:00 18°C   1008.5 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 27°C   1006.1 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 8 m/s
  20:00 - 02:00 23°C   1005.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 6 m/s
01.05.2018 02:00 - 08:00 15°C   1012.8 hPa Dość silny wiatr Z zachĂłd 8 m/s
  08:00 - 14:00 15°C   1017.1 hPa Umiarkowany wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 6 m/s
  14:00 - 20:00 22°C   1016.3 hPa Lekki powiew Z północ þółnocny-zachĂłd 1 m/s
  20:00 - 02:00 20°C   1014.8 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 2 m/s
02.05.2018 02:00 - 08:00 14°C   1015.9 hPa Słaby wiatr Z północ 2 m/s
  08:00 - 14:00 15°C 3 mm 1016.0 hPa Lekki powiew Z północ 1 m/s
  14:00 - 20:00 18°C 4 mm 1015.2 hPa Lekki powiew Z wschĂłd południowy-wschĂłd 1 m/s
  20:00 - 02:00 17°C 4 mm 1014.1 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
03.05.2018 02:00 - 08:00 14°C   1013.8 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1014.6 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 4 m/s
  14:00 - 20:00 22°C   1013.0 hPa Lekki powiew Z północ þółnocny-zachĂłd 1 m/s
  20:00 - 02:00 20°C   1011.6 hPa Lekki powiew Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
04.05.2018 02:00 - 08:00 16°C 1 mm 1012.1 hPa Lekki powiew Z południe południe-zachĂłd 1 m/s
  08:00 - 14:00 17°C   1014.1 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
Vienna Capital Austria 2018-04-24T21:48:00 2018-04-25T10:00:00

Wizytówką stolicy kraju są kawiarnie nadające tonu codziennemu życiu, od których najlepiej zacząć zwiedzanie miasta, dzięki nim można poczuć wyjątkowy klimat i zapoznać się z powszechnie obowiązującymi zwyczajami, rozbudzić organizm i zmienić nastawienie do życia. Po filiżance pysznej ?Pharisaer? w którymś z ?Kaffehausów? warto przespacerować się po Ringu ? reprezentacyjnej alei otaczającej Stare Miasto, obudowanej imponującymi gmachami i okolonej rozległymi parkami. Jeden z najwspanialszych i fascynujących bulwarów w Europie, po którym spacer jest wyjątkową przyjemnością, to swoistego rodzaju dokumentacja pokazująca jak ścierała się monumentalna architektura cesarska z modernistyczną architekturą burżuazyjną ? zachwycają między innymi takie gmachy jak Urania czy Regierungsgebaude. Przechadzkę po okolicy uświetni obecność w wykwintnym Stadtpark ? terenach zielonych ukształtowanych na wzór angielskich parków krajobrazowych; wśród zawiłych alejek i bujnej roślinności można trafić na pomniki wybitnych wiedeńczyków, z tym najsłynniejszym upamiętniającym Johanna Straussa młodszego. Miłośnicy historii powinni zajrzeć do Muzeum Historii Sztuki z obszerną kolekcją habsburskich eksponatów gromadzonych przez stulecia, ciekawe pamiątki historyczne zgromadzone są także w Muzeum Historii Naturalnej. Spacerując po Volksgarten nie da się przejść obojętnie obok Parlamentu nawiązującego swoją architekturą do antycznych świątyń czy pominąć Ratusza z pięknym parkiem okalającym strzelisty gmach. Nieopodal wznosi się majestatyczny, pięknie odnowiony Teatr Dworski ? Burgtheater; w tej części miasta swoją monumentalną architekturą zachwycają także Uniwersytet, neogotycki kościół Votivkirche efektownie prezentujący się nocą oraz imponujący gmach Giełdy ? Borse, przy którym można spotkać wielu spacerowiczów. Turyści, którzy dotrą do Hofburga ? integralnej części Wiednia położonej w obrębie Ringu w południowo-zachodniej części śródmieścia ? muszą zarezerwować sobie sporo czasu na zwiedzanie jednej z najpiękniejszych dzielnic Wiednia. Przez mieszaninę budowli z różnych epok przebiega trakt komunikacyjny z poruszającymi się po nim, charakterystycznymi dla Wiednia, dostojnymi dorożkami, którymi można udać się na niezwykle relaksującą i kształcącą wycieczkę po mieście. Hofburg to wiele okazałych budynków, dziedzińców, bram, kaplic i pomników, po których zwiedzeniu można w końcu podziwiać przepiękną fasadę Nowego Zamku z licznymi muzeami tematycznymi w środku, szczególnie polecanymi miłośnikom zabytkowych instrumentów, militariów i etnograficznych kolekcji z całego świata. Przerywnikiem w zwiedzaniu zabytkowego miasta może być spacer po Karntner Strasse ? największej shopping-owej alei Wiednia ? gwarnej przez cały dzień promenadzie, która jeszcze bardziej ożywa wieczorami gromadząc tłumy spacerowiczów i gapiów podziwiających występy kuglarzy, grajków, śpiewaków i wędrownych artystów. Można w tym miejscu oddać się szałowi zakupów lub smakować sznycla po wiedeńsku w którejś z wytwornych restauracji. Motywy z ?Czarodziejskiego fletu?, posągi i gobeliny zdobią wnętrza masywnej Staatsoper ? opery wiedeńskiej, po której przechadzka może wywołać w rozmarzonych głowach magię chwil związaną z prestiżowymi balami i wspaniałymi spektaklami muzycznymi rozsławiającymi Wiedeń na całym świecie. W położonym nieopodal kościele Kapucynów ważnym punktem na turystycznej mapie stolicy jest krypta cesarska kryjąca szczątki prawie wszystkich Habsburgów. Centrum śródmieścia wyznacza obowiązkowy do odwiedzenia Stephansplatz z potężną gotycką katedrą św. Szczepana ? symbolem miasta budzącym jednocześnie zachwyt i osłupienie zwiedzających. Spacer po Karlsplatz daje możliwość podziwiania przepięknego kościoła św. Karola Boromeusza i niebywałej architektury, na deser można zostawić sobie Belweder ? najpiękniejszy kompleks pałacowo-ogrodowy sławiący Wiedeń na całym świecie oraz Schonbrunn ? letnią carską rezydencję, na której zwiedzenie można spokojnie poświęcić cały dzień.

Piękne miasto godne odwiedzin z początkami sięgającymi XIII w., ze wspaniałą architekturą oraz niezwykłym, rzadko spotykanym układem ulic zaprojektowanym przez włoskiego architekta Domenico dell'Alliego. Punktem zwrotnym w historii miasta było przeniesienie do niego biskupstwa z Gurk, co sprawiło, że miasto zaczęło się prężnie rozwijać, a dzięki księżom sfinansowano wyprawy zakończone zdobyciem Grossglocknera, który rozsławił okolicę. Klagenfurt pamiętają zapewne kibice piłki nożnej, gdyż stolica regionu gościła EURO 2008 i do dziś jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów. Miejscowość rozpoznawana jest dzięki legendarnemu smokowi budzącemu przed wiekami przerażenie wśród mieszkańców, teraz można go podziwiać w postaci charakterystycznego pomnika w centrum oraz w samym herbie Klagenfurtu. Niesamowitym kształtem i potężnymi przyporami przyciąga turystów na starówkę otoczoną malowniczymi kamieniczkami Haus zur Golden Gans ? Dom Pod Złotą Gęsią oraz zamknięta dla ruchu kołowego (jako pierwsza w Austrii) Fussgangerzone z brukiem ozdobionym herbami 16 miast partnerskich stolicy regionu. Warto zobaczyć miejscową katedrę, koniecznie trzeba przespacerować się nad najpiękniejsze w Austrii jezioro Worthersee budzące zachwyt dzięki swojemu niezwykłemu położeniu oraz zwiedzić Minimundus ? popularną wśród całych rodzin ekspozycję miniatur słynnych na świecie budowli. Turyści, którym bliska jest historia i zamiłowanie do pięknej, warownej architektury powinni wiedzieć, że w promieniu zaledwie kilku kilometrów od miasta znajdują się malowniczo położone 22 zamki.

Linz jest stolicą ziem położonych wokół Amizy. Jest to urocze miasto portowe będące jednocześnie najważniejszym w Austrii ośrodkiem sztuki współczesnej sięgającym swoimi początkami do czasów rzymskich. Turystów nie trzeba przekonywać do spacerowania po starówce, robienia zakupów i spożywania regionalnych specjałów z racji popularności miasta. W starą zabudowę wpleciono nowe budynki, w których zadomowiły się sklepy i kawiarnie tworzące romantyczną i urzekającą atmosferę. W Innenstadt, czyli centralnej strefie można wybawić się do białego rana w świetnych klubach i dyskotekach podziwiając jednocześnie wspaniałe walory miasta nabierającego w blasku ulicznych latarni zupełnie innego wymiaru. Linz to jeszcze wiele innych, czysto turystycznych atrakcji. Zwiedzanie miasta najlepiej zacząć od Postlingberg ? niewysokiego wzgórza, do którego przejazd stuletnią kolejką jest już niezwykłym przeżyciem. Wzgórze nie jest wyłącznie miejscem spacerowym, można także zwiedzić ulokowany na nim klasztor i kościół Kapucynów. Wspaniała zabawa czeka na rodziny z dziećmi w die Welt der Marchen ? świecie bajek, który można obejrzeć poruszając się kolejką po tunelu pełnym stacji z ilustracjami znanych bajek. Długie spacery po starówce zajmą z pewnością trochę czasu, ponieważ rynek ze sławną kolumną morową Świętej Trójcy jest największym placem miejskim Austrii. Warto przyjrzeć się także starej katedrze oraz licznym kamienicom, z których każda ma swoją historię powiązaną np.: z losami Mozarta, cesarza Fryderyka III czy astronoma Keplera. Relacje współczesnej sztuki z mediami elektronicznymi można zgłębić w interaktywnym muzeum Ars Electronica organizującym także znany w całej Europie festiwal pod tym samym tytułem. Innym ciekawym wydarzeniem w Linz jest wrześniowy Linzer Klangwolke ? wielkie przedstawienie gry światła i dźwięku powiązane ze wspaniałym teatrem muzycznym Brucknerhause, przyciągające co roku nad Dunaj tysiące słuchaczy.

Innsbruck jest stolicą malowniczego Tyrolu, ważnym centrum sportów zimowych, kultury i biznesu. Turyści przybywający po raz pierwszy do tego niezwykłego miasta stają w osłupieniu, gdy widzą zabytkowe, średniowieczne centrum otoczone imponującymi górskimi szczytami. Na północy miasta majestatycznie wznosi się łańcuch Karwendel, a na południu jego granicy pilnują bliźniacze masywy Patscherkofel i Nockspitze. Pierwotną osadę założyli Rzymianie, rozwinęły ją germańskie plemiona nazywając jednocześnie Ynnsprugg ? czyli ?most na rzece Inn?. Prowincja szybko rozwinęła się, gdy Tyrol w XIV w. trafił w ręce Habsburgów z zamiłowaniem przyjeżdżających w te strony na polowania. W mieście powstał pełen przepychu dwór oraz inne imponujące budowle. Najczarniejsze chwile wiążą się z czasami napoleońskimi, kiedy miasto czterokrotnie przechodziło z rąk francuskich do bawarskich. Dawne czasy świetności powróciły dopiero w 1815 r., kiedy do władzy wrócili z powrotem Habsburgowie. Innsbruck stał się sławny dzięki organizacji igrzysk olimpijskich w 1964 i 1976 roku. Miasto nie utraciło tej sławy do dziś, gdyż chętnie odwiedzane jest przez tłumy turystów i przede wszystkim odbywa w nim się Turniej Czterech skoczni przykuwający uwagę mediów z całego świata. W obszarze niewielkiej starówki ? Alstadt ? znajdują się wszystkie istotne zabytki ze Złotym Dachem ozdobionym freskami i płaskorzeźbami na czele. Starówkę można podziwiać z wieży miejskiej Stadtturm, natomiast trasa klasycznego spaceru po mieście zaczyna się od Łuku Tryumfalnego. Spacerując po starówce koniecznie trzeba zobaczyć imponujących rozmiarów Pałac Cesarski, Kościół Dworski z ciekawymi rzeźbami przedstawiającymi historyczne postaci naturalnej wielkości oraz renesansowy Zamek Ambras będący najcenniejszym zabytkiem Tyrolu. Wspaniałe wnętrza prezentuje Tyrolskie Muzeum Sztuki Ludowej szczycące się także niepowtarzalną kolekcją malarstwa i rzeźby, swym późnobarokowym wystrojem zachwyca Katedra św. Jakuba, a zmęczeni zwiedzaniem turyści mogą odpocząć w XV-wiecznym parku dworskim ożywającym za sprawą letnich koncertów. Ciekawostki turystyczne, które z pewnością warto uwiecznić na fotografii to kolumna św. Anny czy fontanna Rudolfa, chociaż dużym powodzeniem wśród turystów cieszy się skocznia narciarska Bergisel ? obiekt symbolizujący współczesny Innsbruck. Miasto oprócz wspaniałych zabytków jest ważnym kurortem z ekskluzywnymi hotelami i perfekcyjnie zorganizowanym zapleczem turystycznym spełniającym oczekiwania najbardziej wymagających turystów.

POLECANE HOTELE W OFERCIE DOJAZD WŁASNY

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

AUSTRIA