BD 405

NIEDOZWOLONA METODA

metoda zawarta w daniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu.