BD 500

WEWNTRZNY BD SERWERA

serwer napotka niespodziewane trudnoci, ktre uniemoliwiy zrealizowanie dania.