BD 502

BD BRAMY

serwer speniajcy rol bramy lub porednika otrzyma niepoprawn odpowied od serwera nadrzdnego i nie jest w stanie zrealizowa dania klienta.