BD 504

PRZEKROCZONY CZAS BRAMY

serwer speniajcy rol bramy lub porednika nie otrzyma w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp., lub serwer DNS jest potrzebny do obsuenia zapytania.