Grecja jest państwem położonym w Europie południowo-wschodniej na Półwyspie Bałkańskim, wchodzącym w skład Unii Europejskiej. Oblewają ją wody mórz: Jońskiego, Egejskiego, Kreteńskiego i Śródziemnego. Graniczy z Albanią, Macedonią, Bułgarią i Turcją. Powierzchnia kraju wynosi ok. 132 tys km2. Liczba ludności Grecji wynosi 10,6 mln. Stolicą kraju są Ateny. Innymi dużymi miastami są: Saloniki, Patras, Larisa i Iraklion. Grecja dzieli się na 13 regionów, które z kolei podzielone są na 51 departamentów. Językiem narodowym jest język grecki.

Grecja położona jest w strefie klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego.Panują tam długie, gorące i suche lata oraz łagodne, wilgotne zimy. Na północy zaznacza się dominacja klimatu podzwrotnikowego kontynentalnego ? chłodniejszego i wilgotniejszego niż w reszcie kraju. Średnia temperatura w styczniu wynosi około 5-7°C, zaś w lipcu około 25-27°C. Grecja w lecie jest niezwykle gorąca, na szczęście na morzu upał nie jest tak dokuczliwy, północny wiatr meltemi skutecznie chłodzi powietrze, a do wody jest zawsze blisko. Temperatura powietrza w okresie wakacji nie spada poniżej 25°C.

Kuchnia grecka to typowa kuchnia śródziemnomorska, w której dominują świeże owoce, warzywa i owoce morza. Popularne składniki każdego z dań to oliwki, oliwa, jogurt, ser feta, a wszystko zakrapiane jest czerwonym winem. Posiłek to chwila celebrowana w każdej rodzinie, jest najważniejszą chwilą dnia, dlatego wspaniała atmosfera greckich restauracji i knajpek gościnnie zaprasza przechodniów do skorzystania z okazji do zjedzenie przysmaków greckiej kuchni.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE mają prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do Grecji pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu. Wykreślenie z listy osób niepożądanych w Grecji może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek składa się w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wydział Specjalnych Spraw Karnych, tel. 210 776-73-03, ul. Mesogion 96, Athens.

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE.

Posiadanie środków odurzających lub jakichkolwiek substancji uważanych za narkotyki jest zagrożone sankcjami karnymi. Za szczególnie poważne przestępstwo, zagrożone wieloletnią karą pozbawienia wolności, uznawany jest handel narkotykami oraz nielegalny przewóz osób. Pobyt w okresie dłuższym niż 90 dni - zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Służba zdrowia ? zarówno publiczna, jak i prywatna ? jest ogólnie dostępna. Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mogą korzystać z publicznej służby zdrowia (przychodnie IKA i szpitale państwowe). Sieć aptek jest bardzo rozbudowana, czynne są w godzinach takich jak sklepy, część aptek dyżuruje w nocy i dni wolne od pracy. Zdecydowaną większość leków, w tym antybiotyki, można kupić bez recepty. Poza szczepieniami obowiązkowymi dla dzieci (takie jak w Polsce) nie ma innych wymogów. Osoby opłacające składki na NFZ, przebywające w Grecji, mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Jeśli podczas wyjazdu turystycznego chcemy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Grecji, należy uzyskać zaświadczenie o ubezpieczeniu (karta EKUZ), którą trzeba przedstawić lekarzowi. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu. Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. W razie podjęcia leczenia w Grecji posiadacz EKUZ powinien zwrócić się do: a) centrum zdrowia IKA (przychodnie regionalne lub lokalne); b) szpitala IKA; c) lekarza rodzinnego IKA. Zakłady opieki zdrowotnej IKA przyjmują pacjentów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (numer 184 na całym obszarze Grecji). W nagłych przypadkach można od razu zgłosić się do jednostki IKA. Turyści zmuszeni skorzystać z pomocy medycznej poza godzinami pracy zakładów opieki zdrowotnej IKA (przyjmują na ogół w godz. 7.00?18.00 w dni robocze) lub w dniu wolnym od pracy powinni zgłaszać się do dyżurujących szpitali i przychodni IKA lub E.S.Y. (Narodowy System Ochrony Zdrowia). Osoby przebywające w regionie, gdzie nie ma jednostki IKA, mogą zgłaszać się do regionalnych przychodni E.S.Y. Pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej w szpitalach IKA lub E.S.Y. nie ponoszą kosztów leczenia, pod warunkiem że mają EKUZ. Leczenie w szpitalach E.S.Y., które nie współpracują z IKA, pacjent opłaca we własnym zakresie. Jeżeli w pobliżu miejsca pobytu nie ma oddziału IKA i chory skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokryć wszelkie koszty. Po przedstawieniu szczegółowych rachunków IKA może zwrócić część kosztów według stawek stosowanych w publicznej służbie zdrowia. Wniosek o zwrot kosztów należy kierować do oddziału IKA w miejscu pobytu lub do właściwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do kraju, przedstawiając rachunki za leczenie. Jeśli trzeba kupić lekarstwa, pacjent powinien uprzednio otrzymać receptę. Do refundacji kosztów leczenia w Grecji wymagane są oryginały dowodów zapłaty z perforowanymi numerami, oryginały recept (należy żądać ich zwrotu); z opakowań lekarstw należy odkleić nalepki i umieścić je na dowodzie zapłaty za lekarstwa. Uwaga: EKUZ nie uprawnia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnych oddziałach IKA lub w instytucji łącznikowej ? Idrma Koinonikon Asphaliseon (IKA), ul. Ag. Konstantinou 8, 10-241 Athens, tel. centrala (+30) 210-52-15-000; www.ika.gr.

W Grecji obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila (badanie krwi), 0,25 promila (badanie wydychanego powietrza). Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Grecji i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Kierujący pojazdem obowiązany jest mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Nie wolno prowadzić pojazdów pożyczonych okazjonalnie od znajomych Greków lub członków rodziny, jedynie wynajętych z wypożyczalni samochodów. Obywatel polski mający stałe miejsce zamieszkania w Grecji może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz. Warunkiem jest posiadanie numeru AFM (odpowiednik polskiego NIP). Wymiana jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów.

Turyści, którzy zamierzają nurkować, powinni uzyskać zezwolenie w urzędzie portowym właściwym dla miejsca pobytu w Grecji. Zezwolenie określa rejon, w którym dozwolone jest nurkowanie. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku uzyskiwania zezwolenia i nurkować jedynie w wyznaczonym rejonie ? w przeciwnym razie narażamy się na sankcje karne. Niedozwolone jest także wydobywanie z dna morskiego jakichkolwiek przedmiotów (prawo o ochronie zabytków przewiduje dotkliwe kary). W większości klasztorów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, zwłaszcza długiej spódnicy lub spodni. Nie jest tolerowany strój plażowy. Zainteresowani zwiedzaniem Republiki Mnichów na Świętej Górze Atos winni wcześniej skontaktować się z Biurem Pielgrzymstwa w Salonikach (Office for Pilgrims to Mount Athos), tel. (+30) 2310-25-25-78, faks (+30) 2310-222-424, e-mail: agiooros@gmail.com aby załatwić niezbędne formalności związane z wjazdem na terytorium Republiki Mnichów i uzgodnić termin wizyty.

Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych, zwłaszcza na plażach. Wybierając się promem z Grecji do Włoch, trzeba pamiętać, że zdarzają się przypadki włamań do samochodów i przyczep kempingowych przez nielegalnych imigrantów, próbujących w ten sposób przekroczyć granicę. Z tego względu należy zachować ostrożność i nie pozostawiać pojazdów w niestrzeżonych miejscach w miastach portowych.

Kalendarz dni wolnych oraz świąt nie odbiega od europejskich standardów.

  • Urzędy pracują przeważnie w godz. 8.00?14.00 od poniedziałku do piątku (dotyczy to także banków).
  • Sklepy są zazwyczaj czynne do godz. 19.00 lub 20.00 (z przerwą w ciągu dnia) we wtorki, czwartki i piątki. W poniedziałki, środy i soboty handel kończy się w porze sjesty.
  • W większości miast i ośrodków turystycznych w Grecji znajdują się biura Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT) www.eot.gr, www.visitgreece.gr, gdzie udostępniane są bezpłatne informatory turystyczne, mapy, rozkłady jazdy pociągów, autobusów, promów. Centrala EOT znajduje się w Atenach przy ul. Tsocha 7, 115 21 Athens, tel. ( +30) 210-87-07-000. Biuro informacji EOT ul. Dionisiou Areopagitou 18-20, 105 58 Athens tel. (+30) 210-331-03-92, (+30) 210-331-07-16; e-mail: info@gnto.gr; skargi: complaints@gnto.gr.

 

Pogoda dla Athens, Greece

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 @ 21:37
Następna aktualizacja: 21.03.2018 @ 10:00
Dziś
  04:00 - 06:00 12°C   1014.3 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 0 m/s
  06:00 - 12:00 11°C   1013.9 hPa Lekki powiew Z wschĂłd 1 m/s
  12:00 - 18:00 17°C   1014.5 hPa Lekki wiatr Z południe 5 m/s
  18:00 - 00:00 15°C   1012.7 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 3 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
22.03.2018 00:00 - 06:00 12°C   1011.3 hPa Lekki wiatr Z północny wschĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 13°C   1005.1 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 4 m/s
  12:00 - 18:00 21°C   1001.5 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
  18:00 - 00:00 18°C   997.2 hPa Słaby wiatr Z południe 2 m/s
23.03.2018 00:00 - 06:00 13°C   1000.0 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 11°C   1000.1 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
  12:00 - 18:00 16°C   1000.2 hPa Lekki wiatr Z południowy zachĂłd 4 m/s
  20:00 - 02:00 12°C   1000.0 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
24.03.2018 02:00 - 08:00 9°C   1000.5 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 11°C   1001.4 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 15°C   1004.1 hPa Lekki wiatr Z południowy zachĂłd 5 m/s
  20:00 - 03:00 11°C   1008.7 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 2 m/s
25.03.2018 03:00 - 09:00 10°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
  03:00 - 09:00 10°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
  09:00 - 15:00 12°C 3 mm 1013.8 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 2 m/s
  15:00 - 21:00 15°C   1013.6 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
  21:00 - 03:00 14°C   1011.6 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
26.03.2018 03:00 - 09:00 13°C   1009.7 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
  09:00 - 15:00 16°C 2 mm 1007.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 6 m/s
  15:00 - 21:00 16°C < 1 mm 1008.3 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 7 m/s
  21:00 - 03:00 14°C   1009.4 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 3 m/s
27.03.2018 03:00 - 09:00 12°C   1010.2 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 3 m/s
  09:00 - 15:00 12°C   1011.5 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
  15:00 - 21:00 15°C   1011.3 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 3 m/s
  21:00 - 03:00 12°C   1010.5 hPa Lekki powiew Z południe południe południowy-wschĂłd 1 m/s
28.03.2018 03:00 - 09:00 12°C   1010.3 hPa Lekki powiew Z północ þółnocny-zachĂłd 1 m/s
  09:00 - 15:00 12°C < 1 mm 1010.9 hPa Lekki powiew Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 1 m/s
  15:00 - 21:00 16°C   1009.9 hPa Lekki powiew Z północ 2 m/s
  21:00 - 03:00 12°C   1010.8 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 3 m/s
29.03.2018 03:00 - 09:00 10°C   1012.1 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 12°C   1014.2 hPa Lekki powiew Z północ 1 m/s
  15:00 - 21:00 18°C   1015.2 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
  21:00 - 03:00 13°C   1016.6 hPa Lekki powiew Z południe południe południowy-wschĂłd 2 m/s
30.03.2018 03:00 - 09:00 13°C   1017.5 hPa Lekki powiew Z południowy zachĂłd 1 m/s
  09:00 - 15:00 13°C   1019.2 hPa Cisza Z wschĂłd 0 m/s
Athens Capital Greece 2018-03-20T21:37:00 2018-03-21T10:00:00

Niebawem

POLECANE HOTELE W OFERCIE DOJAZD WŁASNY

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

POLECANE HOTELE W OFERCIE SAMOLOTOWEJ i AUTOKAROWEJ

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

GRECJA