GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY z biurem podróży Przygoda Travel

Drogi kliencie rezerwując jakąkolwiek ofertę wypoczynku dajemy Tobie 100% gwarancję najniższej ceny na polskim rynku turystycznym. Jeżeli znajdziesz identyczną ofertę w innym biurze podróży zwrócimy Tobie różnicę i dodatkowo w ramach rekompensaty otrzymasz od nas prezent.Gwarancja niezmienności ceny

Poprzez identyczną ofertę turystyczną należy rozumieć, że porównując ze sobą dwie oferty muszą one spełniać następujące warunki:

- organizatorem jest ten sam touroperator

- mają takie same świadczenia (hotel, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz termin i długość pobytu)

- mają identyczne warunki podróży (rodzaj transportu, przewoźnik, miasto wylotu lub wyjazdu, termin wylotu lub wyjazdu)

- oferowane są na podstawie tego samego komunikatu touroperatora

- korzystniejsza oferta została znaleziona lub przedstawiona przez inne biuro podróży w tym samym dniu, co zakupiona oferta na naszej stronie internetowej.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione Klient zobowiązany jest do poinformowania nas drogą e-mail o zaistniałej sytuacji oraz przesłania listem poleconym na nasz adres zaświadczenia z innego biura podróży, które musi zawierać pełne dane adresowe tegoż biura, datę wystawienia oraz pieczątkę, a także potwierdzenie, że zakupiona na naszym portalu oferta turystyczna jest droższa od oferty przedstawionej w innym biurze podróży z uwzględnieniem warunków opisanych powyżej. Do korespondencji klient musi dołączyć swoje pełne dane adresowe wraz z nazwą banku i numerem konta bankowego.

Zwrot nadpłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia.