Indie są republiką położoną w Azji Południowej. Malowniczość owego terenu jest sprawą kluczową, bowiem graniczą one z genialnymi pasmami górskimi takimi jak Himalaje i Karakorum. Oprócz tego do państw graniczących z Indiami zaliczymy Pakistan, Chiny, Nepal, a także Sri Lanka, Birma, Bangladesz. Nie należy również zapominać o bliskości Morza Arabskiego, Andamańskiego, a także Zatoki Bengalskiej. Głównym językiem, jakim można się na tym terenie posługiwać jest język hindi, ale od jakiegoś czasu zauważyć można również szybkie rozprzestrzenianie się języka angielskiego, prawdopodobnie głównie ze względu na turystykę zagraniczną. Stolicą kraju jest Delhi,

Indie położone są w strefie klimatu zwrotnikowego monsunowego. Jedynie w zachodniej części Niziny Hindustańskiej występuje klimat zwrotnikowy pustynny, a w Himalajach i Karakorum klimat podzwrotnikowy górski, chłodny. Średnia temperatura powietrza w maju waha się od 25°C na północy do 30°C na południu, natomiast w styczniu od 15°C u podnóży Himalajów do 28°C na południu.

W kuchni indyjskiej przeważają dania wegetariańskie. Wyjątek stanowi północ Indii, gdzie spożywa się także mięso: baraninę, jagnięcinę i drób. Niemniej jednak ortodoksyjni Hindusi są stu procentowymi jaroszami. Wegetarianizm jest związany z szacunkiem dla żywych istot oraz wiarą w reinkarnację i ewentualny powrót zmarłego na ziemię pod postacią zwierzęcia. Z Indii nie można wyjechać bez spróbowania tutejszych słodkości, sprzedawanych niemalże na każdym targu. Do najbardziej charakterystycznych zaliczają się cukierki mithaj, czy kulki robione ze słodkiego sera zwane rasgule. Najbardziej znanym przysmakiem jest chałwa, której niezwykle słodkiego smaku nie można porównać z niczym innym.

Obywatele polscy udający się do Indii są objęci obowiązkiem wizowym. W sprawie bliższych szczegółów dotyczących procedury ubiegania się o wizę oraz wymaganych dokumentów, należy kontaktować się z przedstawicielstwem dyplomatycznym Republiki Indii w Warszawie. Nie ma obowiązku udokumentowania określonej kwoty środków pieniężnych na każdy dzień pobytu. Przebywanie na terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cudzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w areszcie. W przypadku utraty paszportu i otrzymania nowego dokumentu podróży istnieje obowiązek uzyskania nowej wizy na dalszy pobyt i/lub wyjazd z Indii. Zaleca się wykonanie kopii paszportów i indyjskich wiz wjazdowych, co znacznie przyspiesza uzyskanie nowych dokumentów, w tym wizy indyjskiej, w przypadku utraty oryginalnych dokumentów podróży.

Nie ma ograniczeń co do wysokości kwot przewożonych pieniędzy. Należy zgłaszać gotówkę równą lub przewyższającą kwotę 10 tys. USD, zaleca się jednak zgłaszanie nawet niższych sum. Bez wcześniejszej deklaracji wwozu można wywieźć bez zezwolenia do 2500 USD. Bez cła można wwieźć: rzeczy osobiste, upominki o wartości do 100 USD na osobę, 200 szt. papierosów i 1 l mocnego alkoholu. Bezwzględnie zabroniony jest przywóz broni i amunicji. Nie wolno wwozić złota i srebra poza przedmiotami osobistego użytku. Z Indii nie wolno wywozić: antyków (przedmiotów mających ponad 100 lat), wyrobów z kości słoniowej, skór zwierząt (szczególnie gadów), skorup żółwi.

Zabrania się wwozu i wywozu narkotyków. Za samo posiadanie małej ilości środków odurzających na potrzeby osobiste grozi kara pozbawienia wolności na okres min. 6 miesięcy. Osoby zatrzymane za próbę przemytu narkotyków podlegają karze pozbawienia wolności nie mniejszej niż 10 i więcej lat. Powolne procedury sądowe powodują, że oczekiwanie na wyrok oznacza przebywanie w areszcie przez okres kilku lat. W Indiach od niedawna obowiązuje podatek VAT. Istnieje bezwzględny zakaz korzystania z satelitarnej łączności telefonicznej. Za łamanie zakazu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, grzywna oraz przepadek sprzętu telekomunikacyjnego. Korzystanie z lornetek, teleskopów oraz aparatów fotograficznych z silnymi transfokatorami może wzbudzać zainteresowanie służb policyjnych i porządkowych i wymagać składania wyjaśnień przez osobę korzystającą z takiego sprzętu. Odradza się korzystanie z tego sprzętu w pobliżu miejsc objętych zakazem fotografowania oraz innych typu: porty morskie, porty lotnicze, obiekty wojskowe, dworce kolejowe, przejścia graniczne.

Wymóg dokonania meldunku w ciągu 14 dni od przybycia do Indii, obowiązuje cudzoziemców posiadających długoterminowe wizy wielokrotne. Bez uprzedniego spełnienia obowiązku meldunkowego nie jest możliwe opuszczenie Indii. Cudzoziemcy, którzy nie dokonali meldunku są przy próbie wyjazdu z Indii zawracani z granicy, celem wywiązania się z nałożonego obowiązku.

Bezwzględnie należy mieć tzw. carnet de passage. Polisy ubezpieczeniowe uznawane są zgodnie z przy?jętymi na świecie zasadami. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Osoby udające się w góry powinny być w posiadaniu polis ubezpieczeniowych obejmujących trekking na poziomie powyżej 2400 m.

Nie występują szczególne zagrożenia epidemiami, choć należy się liczyć ze wzrostem zachorowań na malarię i dengę w okresie bezpośrednio po monsunie. Nie są wymagane żadne szczepienia. Zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B oraz tężcowi. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno ? epidemiologiczną. W nie?których rejonach, np. Mumbaju, uzasadnione jest przyjmowanie leków przeciwmalarycznych. Zaleca się przestrzeganie higieny, picie wody wyłącznie przegotowanej lub płynów z zamkniętych fabrycznie pojemników. Nie należy spożywać owoców i warzyw bez ich uprzedniego wymoczenia w płynach dezynfekujących. Należy unikać żywienia się w ulicznych punktach gastronomicznych lub lokalach gastronomicznych niższych kategorii. W przypadku problemów żołądkowych należy udać się do lekarza (mając na uwadze specyficzną florę bakteryjną stosowanie środków powszechnie używanych w Europie nie jest zalecane). Należy powstrzymywać się od picia napojów z lodem (niewiadome pochodzenie wody). Dostęp do opieki medycznej zależy od miejsca pobytu. W dużych miastach nie ma problemów z uzyskaniem fachowej pomocy w prywatnych ośrodkach zdrowia i szpitalach. Koszt wizyty lekarskiej waha się od 10 do 20 USD, doba w szpitalu kosztuje od 30 do 120 USD (bez zabiegów i badań). W mniejszych miastach ceny tych usług są odpowiednio niższe. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa.

Turyści zmotoryzowani muszą legitymować się międzynarodowym prawem jazdy. Obowiązuje ruch lewostronny. Na trasach między miastami dochodzi do częstych kolizji. W razie wypadku drogowego, zwłaszcza gdy poszkodowanym jest człowiek lub krowa, może dojść do konfliktu z miejscową ludnością. Zaleca się powstrzymanie od samodzielnego kierowania pojazdami drogowymi z uwagi na specyfikę ruchu drogowego (fatalny stan nawierzchni dróg, nieprzestrzeganie przez kierowców zasad ruchu drogowego, zły stan techniczny wielu pojazdów, lekceważenie podstawowych zasad korzystania z pojazdów zmechanizowanych).

Wymagane jest specjalne zezwolenie (wydawane za pośrednictwem biur rejestracji cudzoziemców lub przez przedstawicielstwa stanowe) na wjazd do Sikkim, Arunaćal Pradeś, Nagaland, Manipur, Mizoram, oraz archipelag Andamanów i Nikobarów. Poza podróżowaniem po głównych szlakach prowadzących do punktów kontroli granicznej, należy unikać podróżowania w pobliżu granicy z Pakistanem. W niektórych regionach z uwagi na ukształtowanie terenu brak jest widocznego oznakowania granicy państwowej, co może prowadzić do nieświadomego, nielegalnego przekroczenia granicy pomiędzy dwoma państwami. Przed podróżowaniem po Indiach należy upewnić się, że region do którego się udajemy nie będzie w tym czasie miejscem pielgrzymek religijnych. Uroczystości religijne potrafią sparaliżować komunikację, uniemożliwiając wydostanie się z regionu. Pomiędzy grudniem a kwietniem wszystkie połączenia lotnicze na trasie z Indii do Europy są przepełnione. Zdarza się, że nawet dla pasażerów posiadających rezerwacje nie starcza miejsc w samolotach i są oni przenoszeni na loty w dniu następnym. Celem uniknięcia takich sytuacji zaleca się potwierdzanie rezerwacji u przewoźnika na 72 godziny przed planowanym lotem oraz przybywanie na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W miesiącach od grudnia do lutego pasażerowie podróżujący przez lotnisko w Delhi muszą liczyć się z częstymi, wielogodzinnymi opóźnieniami w lotach. W okresie tym w Delhi występują bardzo gęste mgły paraliżujące pracę lotniska. Osoby udające się w góry powinny być świadome tego, że na obszarach górskich nie ma komercyjnych usług ratunkowych operujących na wysokościach powyżej 3000 m. W niektórych przygranicznych regionach górskich pomoc może być świadczona wyłącznie przez siły powietrzne Indii, które mają ograniczone możliwości logistyczne w tym względzie, a świadczenie pomocy ratunkowej nie należy do ich obowiązków.

W ostatnim czasie odnotowuje się zwiększone zagrożenie zamachami terrorystycznymi i przestępczością pospolitą. Szczególnie uważać należy na kradzieże kieszonkowe w miejscach tłumnie odwiedzanych przez turystów. Problemem są też nieuczciwi sprzedawcy, kierowcy riksz i taksówek (szczególnie na lotniskach zaleca się korzystanie wyłącznie z tzw. pre-paid taxi lub radio-taxi). W przypadku korzystania z taksówek i ryksz przy poruszaniu się po mieście ustalanie przed rozpoczęciem podróży opłaty za przejazd i waluty płatności). Szczególnie zagrożone atakami terrorystycznymi są miejsca odwiedzane przez turystów w mieście New Delhi oraz tereny Dżammu i Kaszmir, Assam oraz pozostałe stany północno-wschodnie. Ze względu na zamieszki na tle religijnym wskazane jest zachowanie ostrożności w miejscach skupisk mniejszości wyznaniowych.

  • Walutę można wymienić na lotniskach, w hotelach, upoważnionych bankach i u uprawnionych dealerów.
  • Indusi chętnie widzą uczestnictwo turystów w uroczystościach religijnych. Należy jednak pamiętać, że dostęp do niektórych świątyń może być ograniczony.
  • W miejscach uczęszczanych przez turystów należy liczyć się z żądaniem drobnej opłaty.
  • Sklepy są zazwyczaj czynne do godz. 19.00 lub 20.00 (z przerwą w ciągu dnia) we wtorki, czwartki i piątki. W poniedziałki, środy i soboty handel kończy się w porze sjesty.
  • Należy wystrzegać się propozycji sprzedaży wysyłkowej biżuterii i kamieni szlachetnych za zaliczką. Zazwyczaj w zamian za zaliczki nie otrzymuje się zakupionego towaru lub jest to towar bezwartościowy. Odzyskanie pieniędzy od nieuczciwych sprzedawców jest sprawą bardzo trudną i wymagającą czasu oraz niejednokrotnie dodatkowych nakładów finansowych.
  • Indie leżą na obszarze sejsmicznie aktywnym.

 

Pogoda dla Delhi, India

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 @ 01:14
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 13:30
Dziś
  06:30 - 12:30 23°C   1004.6 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 2 m/s
  12:30 - 18:30 39°C   1004.3 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 3 m/s
  18:30 - 00:30 35°C   1000.8 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:30 - 06:30 26°C   1002.4 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 2 m/s
  06:30 - 12:30 25°C   1003.4 hPa Lekki powiew Z północ þółnocny-zachĂłd 0 m/s
  12:30 - 18:30 39°C   1003.3 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 4 m/s
  18:30 - 00:30 35°C   1000.8 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 3 m/s
27.04.2018 00:30 - 06:30 27°C   1003.6 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 2 m/s
  06:30 - 12:30 25°C   1006.6 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 4 m/s
  12:30 - 18:30 37°C < 1 mm 1006.5 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 5 m/s
  17:30 - 23:30 32°C   1004.3 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd 5 m/s
  23:30 - 05:30 27°C   1006.5 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 2 m/s
28.04.2018 05:30 - 11:30 24°C   1006.2 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 3 m/s
  11:30 - 17:30 36°C   1007.0 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 4 m/s
  17:30 - 23:30 36°C   1004.0 hPa Umiarkowany wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 6 m/s
  23:30 - 05:30 26°C   1005.7 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
29.04.2018 05:30 - 11:30 24°C   1004.7 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
  11:30 - 17:30 37°C   1005.0 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 1 m/s
  17:30 - 23:30 37°C   999.5 hPa Lekki wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
  23:30 - 05:30 27°C   1001.0 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
30.04.2018 05:30 - 11:30 23°C   1001.1 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  11:30 - 17:30 37°C   1003.2 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 2 m/s
  17:30 - 23:30 38°C   999.3 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 3 m/s
  23:30 - 05:30 27°C   1002.9 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
01.05.2018 05:30 - 11:30 25°C   1004.0 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 3 m/s
  11:30 - 17:30 37°C   1005.5 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 3 m/s
  17:30 - 23:30 39°C   1000.7 hPa Lekki powiew Z północ 1 m/s
  23:30 - 05:30 29°C   1003.4 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 2 m/s
02.05.2018 05:30 - 11:30 27°C   1003.3 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
  11:30 - 17:30 38°C 2 mm 1005.1 hPa Umiarkowany wiatr Z południowy wschĂłd 6 m/s
  17:30 - 23:30 31°C   1001.6 hPa Dość silny wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 9 m/s
  23:30 - 05:30 30°C   1004.2 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 5 m/s
03.05.2018 05:30 - 11:30 26°C   1006.2 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 5 m/s
  11:30 - 17:30 36°C   1005.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południowy wschĂłd 7 m/s
  17:30 - 23:30 38°C   1001.7 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
  23:30 - 05:30 29°C   1005.7 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 4 m/s
04.05.2018 05:30 - 11:30 26°C   1005.0 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 4 m/s
  11:30 - 17:30 32°C   1009.0 hPa Umiarkowany wiatr Z wschĂłd 7 m/s
Delhi Regional capital India 2018-04-25T01:14:00 2018-04-25T13:30:00

Niebawem

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

INDIE