Meksyk ? państwo nad Oceanem Spokojnym, Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim. Od północy natomiast Meksyk graniczy z pewnie najpotężniejszym w dzisiejszym świecie państwie ? Stanami Zjednoczonymi. W Meksyku mieszka około 112 mln ludności. Na liczbę ludności składają się rodowici mieszkańcy Meksyku, czyli Metysi (około 60%), Indianie (30%) i Hiszpanie (około 9%). Stolicą kraju jest miasto o takiej samej nazwie, jak i kraj, czyli Meksyk. Meksyk jest krajem hiszpańskojęzycznym i w tym języku porozumiemy się z większością rdzennych mieszkańców należących do licznych tu plemion indiańskich. Mieszanka wielu kultur, kilku religii, diametralnie różnych światopoglądów i doświadczeń wykształciła coś, czego nie sposób doświadczyć w innych miejscach na świcie. Obok ogromnych metropolii, zamieszkiwanych przez miliony ludzi, swoje miejsce mają tu niewielkie osady, wioski, żyjące jakby wbrew tempu dzisiejszego świata, wedle własnych reguł, kultywowanych i przenoszonych z pokolenie na pokolenie tradycji i obyczajów. Jest to kraj, którego nieprzemijającemu urokowi po prostu nie sposób się oprzeć.

Klimat Meksyku jest bardzo zróżnicowany. Na północy Meksyk posiada rozległe pustynie i półpustynie, gdzie panuje klimat zwrotnikowy suchy i gorący, natomiast na południu w tropikalnych lasach podzwrotnikowych klimat jest podrównikowy - wilgotny. Pora deszczowa trwa tu od maja do października, a najwyższe temperatury i wilgotność panują w całym Meksyku od czerwca do września. W zależności od wysokości nad poziom morza wyróżnia się 4 piętra klimatyczno-roślinne. Linia wiecznego śniegu przebiega w Kordylierze Wulkanicznej na wysokości ok. 4600 m n.p.m. Średnia wieloletnia temperatura lipca wynosi 33°C. Ciśnienie atmosferyczne zmienia się w zależności od pory roku.

Na rozwój kuchni meksykańskiej ogromnie wpłynęli Hiszpanie. Do indiańskiej kuchni, bazującej na egzotycznych owocach, słodkich ziemniakach, orzechach, rybach, dyni oraz czekoladzie, wprowadzili składniki takie jak ryż, wołowina, kurczaki i wino. Kuchnia meksykańska zazwyczaj kojarzy nam się z potrawami takimi jak tortilla, burritos i tacos. Meksyk to prawdziwa mieszanka smaków, nieznanych i nietypowych. Jest bardzo różnorodna i zaskakująca, tak jak przyroda, kultura i ludność tego intrygującego kraju. Można jednak znaleźć elementy, które jednoczą kulinarnie cały kraj, to kukurydza, fasola, chili i pomidory. Będąc na południu Meksyku warto spróbować czekolady, której Meksyk jest wszak ojczyzną, najlepiej na zimno przyrządzanej z ziaren kakaowca, chilli i białej kukurydzy. Będąc w Meksyku nie można odmówić sobie spróbowania oryginalnej tequili, czyli sfermentowanego, wielokrotnie destylowanego, a następnie przechowywanego w dębowych beczkach soku z agawy. Tequile pije się z solą i limonką (tequila biała) bądź pomarańczą (tequila złota). Kuchnia meksykańska to wielka różnorodność przypraw, smaków i aromatów, kojarząca się ze słońcem i intensywnymi kolorami.

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. obowiązane są mieć wizę odpowiadającą charakterowi ich pobytu. Przedłużenie pobytu w Meksyku bez uprzedniego uzyskania zgody władz imigracyjnych może spowodować podjęcie decyzji o deportacji oraz nałożeniu na cudzoziemca kary w postaci grzywny, a także o wydaniu zakazu ponownego wjazdu. Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu, pobytu oraz procedurach uzyskiwania pozwoleń na pobyt przekraczający 180 dni można uzyskać w centrali Narodowego Instytutu Migracji (Instituto Nacional de Migracion - INM) w stolicy kraju lub w licznych oddziałach terenowych. Informacje, w tym wzory wniosków oraz wykaz wymaganych dokumentów, można też uzyskać na stronie internetowej www.inm.gob.mx. Wymagany minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe do Meksyku wynosi 6 miesięcy. Podróż do strefy przygranicznej z USA z biletem w jedną stronę i bez wizy amerykańskiej może być podstawą do wydania decyzji o tymczasowym zatrzymaniu i wszczęcia procedury deportacyjnej. Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migracyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Jeżeli wjazd do Meksyku następuje przez jeden z punktów kontroli na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, w celu uzyskania formularza należy bezzwłocznie skierować się do jednego z meksykańskich urzędów konsularnych, zlokalizowanych w pasie przygranicznym. Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Funkcjonariusze służb granicznych mają obowiązek odnotowywania wjazdu i wyjazdu przez odciśnięcie stempla w paszporcie cudzoziemca. Konsekwencją nieostemplowania paszportu mogą być utrudnienia w przypadku ponownego wjazdu na terytorium Meksyku. Przy przekraczaniu granicy drogą lądową należy wnieść tzw. opłatę turystyczną w wysokości ok. 25 USD. W przypadku podróży samolotem jest ona wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD. Uwaga: przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.

Podczas przekraczania granicy należy wypełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży rodzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę. Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wymaganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obowiązujące przepisy zezwalają na wwóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach. Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabraniające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczkowanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygotowanych metodami domowymi. Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej. Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, aparat fotograficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komórkowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radiomagnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących podejrzeń, że mogą mieć przeznaczenie handlowe.

Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty oraz zaświadczenie weterynaryjne. Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx.

Obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną.

Cudzoziemcy przyjeżdżający na pobyty turystyczne do 180 dni nie są objęci obowiązkiem meldunkowym.

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego.

Podczas przekraczania granicy nie wymaga się przedstawienia zaświadczeń o szczepieniach przeciw chorobom zakaźnym. Zalecane: szczepienia przeciwko żółtaczce typu A, żółtej gorączce. Praktycznie na całym terytorium kraju istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W porze deszczowej, głównie na terenach pokrytych lasem tropikalnym, występuje zagrożenie malarią. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości. Za wszelkiego typu usługi medyczne (konsultacje lekarskie, leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne itp.) opłaty wnosi się z góry. W miastach oraz w dużych ośrodkach turystycznych opieka medyczna jest ogólnie dostępna. W przypadku koniecznego pobytu w szpitalu zalecane jest posiadanie karty płatniczej Visa, Mastercard lub American Express, ponieważ nawet posiadanie wykupionego ubezpieczenia medycznego w solidnej firmie europejskiej nie gwarantuje, że szpital przyjmie pacjenta. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia typu ?płatne natychmiast w czasie leczenia zagranicą?, a nie ubezpieczenia refundowanego po powrocie do kraju.

Kierowcy powinni legitymować się międzynarodowym prawem jazdy, mimo że samochody można wypożyczyć nawet na podstawie polskiego dokumentu. Jednak w razie wypadku, zwłaszcza z udziałem innych pojazdów, posiadanie wyłącznie polskiego prawa jazdy może przysporzyć problemów. Na podstawie polskiego prawa jazdy, na wniosek zainteresowanego odpowiednie władze mogą wystawić meksykański duplikat. Przy wypożyczaniu samochodu należy zazwyczaj wpłacić kaucję, której wysokość uzależniona jest od marki samochodu, roku produkcji itp. (od 500 do 1000 USD).

Obecnie najbardziej zagrożone przestępczością zorganizowaną rejony kraju to stany Sinaloa, Baja California, Chiapas, Guerrero, Nuevo Leon oraz Michoacán. Zagrożenia wynikają przede wszystkim z działania na tym terenie karteli narkotykowych. Turyści powinni być tam przygotowani na kontrole ze strony policji, a w niektórych przypadkach nawet wojska. W stanie Chiapas oraz w małym stopniu w stanie Guerrero zagrożenie związane też jest z działalnością oddziałów zbrojnej partyzantki. W związku z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa wzdłuż północnej granicy Meksyku, zaleca się polskim obywatelom szczególną ostrożność podczas podróży w tym rejonie, zwłaszcza w okolicach miast Tijuana, Mexicali, Hermosillo i Ciudad Juárez. W ostatnim czasie odnotowano wzrost przestępczości pospolitej w stanach Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo Leon, Baja California, Sonora, gdzie można stać się ofiarą napadu, kradzieży czy rozboju z użyciem broni palnej. Zagrożeniem dla turystów są też tzw. ?porwania ekspresowe?, które mogą być wynikiem np. wzięcia przypadkowej taksówki należącej do niesprawdzonej firmy. W mieście Meksyk lepiej wystrzegać się zatrzymywania taksówek na ulicy, kiedy to możliwe należy wybierać taksówki zamawiane telefonicznie. W porwaniach mogą brać udział osoby podające się za funkcjonariuszy policji. Paszporty i bilety lotnicze lepiej pozostawić w hotelowych sejfach. W mieście Meksyk powszechne są kradzieże kieszonkowe w metrze oraz w tzw. metrobusie. Zaleca się sporządzenie fotokopii paszportu. Turyści zagraniczni bywają także ofiarami pożyczających od nich pieniądze lub proszących o skorzystanie z kart płatniczych i kredytowych. Wśród tych oszustów spory odsetek stanowią cudzoziemcy mieszkający na stałe w Meksyku. Duże kurorty wypoczynkowe (Acapulco, Cancún, Mérida), a także okolice międzynarodowych lotnisk to miejsca w których najczęściej odnotowywano przypadki tego typu przestępstw. Od lipca do listopada potencjalnym zagrożeniem w rejonie Zatoki Meksykańskiej są huragany. Planując wyjazd do Meksyku czy na Karaiby w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi. Meksyk leży w strefie trzęsień ziemi, nie należy więc ignorować treści instrukcji alarmowych dostępnych w hotelach oraz budynkach użyteczności publicznej.

  • W dużych ośrodkach turystycznych można płacić dolarami amerykańskimi.
  • W miastach i centrach turystycznych akceptowane są ważniejsze międzynarodowe karty kredytowe typu VISA, Mastercard oraz w ograniczonym zakresie American Express, chociaż przy wjeździe na terytorium Meksyku nie są one potwierdzeniem posiadania przez cudzoziemca środków finansowych. W razie utraty karty należy ją niezwłocznie zablokować, telefonując pod numer podany przez bank wydający kartę.
  • Należy pamiętać o napiwkach (10 -15%) w restauracjach, barach i kawiarniach, nie są one automatycznie wliczane w rachunek.
  • Zwyczaje meksykańskie nie pozwalają zaprzeczać gościom ani na ich pytania odpowiadać negatywnie. Meksykanie chętnie i przyjaźnie dają wskazówki zagubionym kierowcom czy turystom, co nie oznacza iż naprawdę wiedzą jak dojechać czy dojść do wskazanego miejsca.
  • W Meksyku stosuje się napięcie 110 V, co w przypadku urządzeń z Polski oznacza konieczność zastosowania adaptera i transformatora.

 

Pogoda dla Mexico City, Mexico

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 14:44
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 03:00
Dziś
  00:00 - 06:00 15°C   1020.8 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 1 m/s
  06:00 - 12:00 12°C   1019.2 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 21°C 2 mm 1018.3 hPa Lekki powiew Z zachĂłd południe-zachĂłd 1 m/s
  18:00 - 00:00 20°C   1013.8 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 1 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 14°C   1016.6 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 2 m/s
  06:00 - 12:00 11°C   1015.4 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 22°C   1015.1 hPa Lekki powiew Z północny wschĂłd 1 m/s
  18:00 - 00:00 22°C < 1 mm 1011.5 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 14°C   1016.4 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
  06:00 - 12:00 12°C   1015.9 hPa Lekki powiew Z zachĂłd 1 m/s
  13:00 - 19:00 23°C   1013.5 hPa Lekki powiew Z północ 1 m/s
  19:00 - 01:00 20°C   1011.2 hPa Lekki wiatr Z północ 3 m/s
28.04.2018 01:00 - 07:00 14°C   1017.6 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 2 m/s
  07:00 - 13:00 11°C   1018.8 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
  13:00 - 19:00 21°C 2 mm 1015.4 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  19:00 - 01:00 20°C   1014.0 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
29.04.2018 01:00 - 07:00 14°C   1018.8 hPa Lekki powiew Z zachĂłd 1 m/s
  07:00 - 13:00 11°C   1019.4 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
  13:00 - 19:00 23°C 3 mm 1017.2 hPa Słaby wiatr Z południe 2 m/s
  19:00 - 01:00 16°C   1019.9 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 4 m/s
30.04.2018 01:00 - 07:00 13°C   1021.5 hPa Lekki powiew Z zachĂłd południe-zachĂłd 1 m/s
  07:00 - 13:00 13°C   1021.1 hPa Lekki powiew Z północ þółnocny-zachĂłd 0 m/s
  13:00 - 19:00 23°C 4 mm 1017.0 hPa Słaby wiatr Z południe 2 m/s
  19:00 - 01:00 17°C < 1 mm 1019.0 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 3 m/s
01.05.2018 01:00 - 07:00 14°C   1021.3 hPa Lekki powiew Z wschĂłd południowy-wschĂłd 1 m/s
  07:00 - 13:00 11°C   1020.9 hPa Lekki powiew Z zachĂłd południe-zachĂłd 1 m/s
  13:00 - 19:00 23°C   1016.5 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  19:00 - 01:00 22°C   1014.2 hPa Lekki wiatr Z południe południe-zachĂłd 4 m/s
02.05.2018 01:00 - 07:00 15°C   1020.4 hPa Lekki powiew Z zachĂłd południe-zachĂłd 1 m/s
  07:00 - 13:00 13°C   1020.5 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 0 m/s
  13:00 - 19:00 22°C 7 mm 1017.5 hPa Lekki powiew Z wschĂłd południowy-wschĂłd 0 m/s
  19:00 - 01:00 17°C < 1 mm 1018.1 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 2 m/s
03.05.2018 01:00 - 07:00 14°C   1020.3 hPa Lekki powiew Z południowy zachĂłd 0 m/s
  07:00 - 13:00 11°C   1019.2 hPa Lekki powiew Z zachĂłd 1 m/s
  13:00 - 19:00 22°C 6 mm 1016.2 hPa Lekki powiew Z zachĂłd 1 m/s
  19:00 - 01:00 17°C 2 mm 1016.6 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 3 m/s
04.05.2018 01:00 - 07:00 14°C < 1 mm 1019.3 hPa Lekki powiew Z południe południe-zachĂłd 1 m/s
Mexico City Capital Mexico 2018-04-24T14:44:52 2018-04-25T03:00:00

Niebawem

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

MEKSYK