Słowacja jest państwem leżącym w Europie Środkowej. Graniczy na wschodzie z Ukrainą, na południu z Węgrami, na południowym zachodzie z Austrią, na północnym zachodzie z Czechami oraz na północy z Polską. Nie posiada dostępu do morza. Najwyższym szczytem jest Gerlach (2665m n.p.m). Jest krajem dobrze zagospodarowany pod względem turystycznym. Tatry oraz Beskidy stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. Turyści przyjeżdżają tu ze względu na urzekające widoki gór, malownicze jeziora, tajemniczy świat jaskiń, a także możliwość kąpieli w basenach z wodą termalną, które mają tu naprawdę dobre zaplecze. Stolicą kraju jest Bratysława, a językiem urzędowym ? język słowacki.

Słowacja to kraj położony w Europie Środkowej. Nie ma dostępu do morza, a ukształtowanie terenu jest zdecydowanie górzyste. Słowacja leży w strefie klimatu umiarkowanego. Tam, gdzie występują wysokie góry, klimat jest raczej chłodny, natomiast na słowackich nizinach jest stosunkowo ciepło. Jeżeli chodzi o pory roku, to występują one w taki sam sposób, jak w Polsce. Jest on nieco bardziej kontynentalny. Średnia roczna temperatura nie jest wysoka, bo waha się od 6 do 10°C. Jednak w okresie letnim, na nizinach, temperatura powietrza dochodzi do 20°C, co daje wartości bardzo zbliżone do tych, które występują w Polsce.

W dzisiejszej kuchni słowackiej przeważają dania mięsne z sosami, knedlikami i korniszonami oraz kapustą, wiele jest również zapożyczeń od sąsiadów - Węgrów, Czechów i Rusinów. Smaki kuchni słowackiej nie należą do najbardziej cenionych w świecie. Dominują tam potrawy przyrządzane na bazie mięs, głównie wieprzowiny oraz ziemniaków. Popularne są też różne rodzaje koziego sera.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.Po wejściu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zniesione zostały kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości ? paszportu lub dowodu osobistego.

Zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Powszechny jest zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem. Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość. Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna do wysokości 1660,- EUR.

W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski. Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty pomocy medycznej, udzielonej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská záchranná služba) pobiera opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega ?techniczna? strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Natomiast pomoc medyczna jest w tych przypadkach udzielana bezpłatnie. Koszty pomocy ponoszą także narciarze, jeżeli odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczych i ratowniczych gwarantują tylko specjalistyczne ubezpieczenia wykupione w polskich lub słowackich firmach ubezpieczeniowych, które obejmują turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej wymaga przedłożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. ?Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. W sytuacji braku naklejki ?PL" policja drogowa może nałożyć mandat. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd jest wyposażony w tablice rejestracyjne z oznaczeniami Unii Europejskiej. Pieszy ma bezwzględnie prawo pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy. Obowiązują opłaty za przejazd słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochodów ciężarowych także drogami I klasy). W przypadku pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony obowiązują nalepki autostradowe (?winiety?), które należy wykupić, w zależności od okresu ważności, w następującej wysokości ( w 2011 roku) :

 • nalepka tygodniowa (ważna 7 dni) ? 7,00 euro,
 • nalepka miesięczna ? 14,00 euro,
 • nalepka roczna (ważna do końca stycznia roku następnego) ? 50,00 euro.

Dla samochodów osobowych z przyczepami kempingowymi, których masa przekracza 3,5 tony obowiązuje dodatkowa nalepka (winieta) naklejona na samochód ciągnący przyczepę. Nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki stanowi 10-krotność opłaty rocznej. Z dniem 1 stycznia 2010 r. został wprowadzony w Słowacji elektroniczny system pobierania opłat drogowych dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który zastąpił system nalepek. Wymienione pojazdy muszą być wyposażone w urządzenie do elektronicznego poboru opłat, które zapewnia rejestrację liczby przejechanych kilometrów po płatnych odcinkach, a następnie obliczenie ceny opłaty drogowej. Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie opłat drogowych znajdują się m.in. w języku polskim na portalu internetowym www.emyto.sk. Kierowcy wymienionych pojazdów, którzy nie posiadają urządzenia elektronicznego do poboru opłat lub uiszczonej opłaty drogowej za przejazd podlegają karze w wysokości 700 euro.

Główne zasady ruchu drogowego:

 • Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym - 50 km/h, poza terenem zabudowanym - 90 km/h i na autostradzie - 130 km/h.
 • Przez cały rok obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania.
 • Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.
 • Obowiązkowe jest przewożenie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.
 • Opony zimowe, które są obowiązkowe podczas jazdy po zaśnieżonej powierzchni, muszą mieć bieżnik o głębokości min. 3 milimetrów.

Pojazd należący do cudzoziemca powinien być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Jednakże w Polsce posiadanie apteczki, w myśl obowiązującego prawa, nie jest obowiązkowe (oprócz autobusów i taksówek), jak również nie ma przepisów odnośnie ich wyposażenia. Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164, nie odbiegająca od norm słowackich. Ponadto według przepisów słowackich pojazd powinien być wyposażony w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, koło zapasowe, podnośnik, zapasowe żarówki i bezpieczniki elektryczne. Uwaga: Kierowcom, którzy nie zapłacą na miejscu nałożonego mandatu, policja zgodnie z obowiązującymi przepisami słowackimi, zatrzymuje prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Po zapłaceniu mandatu można zatrzymane prawo jazdy odebrać osobiście na posterunku Policji okazując dowód wpłaty. Wobec kierowców, którzy w ciągu 15 dni nie uiszczą mandatu, wszczynane jest postępowanie administracyjne zakończone wydaniem postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu opłacenia kary. Nałożony mandat w myśl słowackich przepisów nie może zostać obniżony lub anulowany.

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchranná služba). Brak zgłoszenia się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawany jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponoszą jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów - od 1 listopada do 15 czerwca. Podróżujący koleją, mogą wykupić bilet również w pociągu, jednakże w tym przypadku muszą zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu.

Nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

Nie istnieją szczególne normy prawne lub zwyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych.

 • Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.
 • Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej. Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.
 • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestská polícia ? cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
 • Bezpłatne (na koszt abonenta) połączenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
 • Numer kierunkowy na Słowację : 00421, numer kierunkowy do Bratysławy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie Słowacji kierunkowy do Bratysławy 02.

 

Pogoda dla Bratislava, Slovakia

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 21:49
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 10:00
Dziś
  07:00 - 12:00 14°C   1013.7 hPa Słaby wiatr Z południe 2 m/s
  12:00 - 18:00 25°C   1012.3 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
  18:00 - 00:00 26°C   1008.9 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 3 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 19°C   1011.3 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  06:00 - 12:00 15°C < 1 mm 1013.6 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 3 m/s
  12:00 - 18:00 16°C 5 mm 1015.5 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  18:00 - 00:00 14°C < 1 mm 1015.5 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd 4 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 10°C   1018.1 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 4 m/s
  06:00 - 12:00 8°C   1018.0 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  12:00 - 18:00 17°C   1018.2 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 3 m/s
  20:00 - 02:00 16°C   1013.8 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
28.04.2018 02:00 - 08:00 13°C   1013.9 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
  08:00 - 14:00 15°C   1014.4 hPa Lekki wiatr Z południowy wschĂłd 4 m/s
  14:00 - 20:00 25°C   1012.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 6 m/s
  20:00 - 02:00 21°C   1012.0 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 4 m/s
29.04.2018 02:00 - 08:00 15°C   1012.4 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 17°C   1013.0 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd 4 m/s
  14:00 - 20:00 27°C   1010.2 hPa Umiarkowany wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 7 m/s
  20:00 - 02:00 22°C   1009.2 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
30.04.2018 02:00 - 08:00 18°C   1009.6 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
  08:00 - 14:00 18°C   1009.8 hPa Lekki wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 5 m/s
  14:00 - 20:00 27°C   1007.8 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 8 m/s
  20:00 - 02:00 23°C   1007.1 hPa Umiarkowany wiatr Z południe 6 m/s
01.05.2018 02:00 - 08:00 15°C   1012.3 hPa Umiarkowany wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 7 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1016.4 hPa Umiarkowany wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 6 m/s
  14:00 - 20:00 22°C   1015.9 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 18°C   1014.8 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 2 m/s
02.05.2018 02:00 - 08:00 14°C   1015.4 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 17°C   1015.3 hPa Lekki powiew Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 1 m/s
  14:00 - 20:00 22°C 1 mm 1014.3 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1013.2 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
03.05.2018 02:00 - 08:00 15°C   1013.3 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 3 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1014.1 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  14:00 - 20:00 23°C   1012.6 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1011.5 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
04.05.2018 02:00 - 08:00 16°C   1012.0 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 17°C   1013.7 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
Bratislava Capital Slovakia 2018-04-24T21:49:00 2018-04-25T10:00:00

Niebawem

POLECANE HOTELE W OFERCIE DOJAZD WŁASNY

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

SŁOWACJA