Państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu. Stolicą kraju jest Waszyngton. USA obejmuje 50 stanów (w tym Alaskę i Hawaje) oraz terytoria zależne: Wyspy Dziewicze w Ameryce Środkowej, Oceanię i terytoria stowarzyszone jak Portoryko, Wyspy Marshalla, Federację Mikronezji oraz Mariany Północne. Pod względem wielkości i liczebności mieszkańców, jest to trzecie państwo na świecie. Bez wątpienia jest to kraj pełen kontrastów i różnorodności, nie tylko pod względem krajobrazowym, ale też kulturowym. W olbrzymim tyglu na przełomie wieków zmieszały się kultury krajów całego świata. Amerykanie to potomkowie pierwszych osadników pochodzenia europejskiego oraz imigrantów z różnych stron świata. Naturalną konsekwencją tak masowej imigracji jest ogromne zróżnicowanie rasowe, etniczne i obyczajowe. 75% społeczeństwa stanowią biali, dalej afroamerykanie ? potomkowie niewolników, latynoamerykanie oraz Indianie, Eskimosi i Aleuci. W tak barwnym społeczeństwie rozwinęło się ponad 120 wyznań religijnych. Obok dominującego chrześcijaństwa spotykamy wielu wyznawców judaizmu, buddystów czy muzułmanów. Każdego roku do USA przyjeżdża około 38 mln turystów z całego świata. Na obszarze Stanów Zjednoczonych można wyróżnić 8 regionów turystycznych: Nową Anglię, Nizinę Nadbrzeżną (w tym subregiony: Atlantycki, Florydy, Niziny Zatokowej), Środkowe i Południowe Appalachy, Wielkie Jeziora, Stany Środkowe, Kordyliery (w tym subregiony: Gór Skalistych, Wyżyn i Kotlin Śródgórskich, Gór Kaskadowych i Sierra Nevada, Wybrzeża Oceanu Spokojnego), Alaskę i Hawaje. Wybierając się w podróż po Stanach Zjednoczonych, z pewnością nie będziemy narzekać na nudę. Ośnieżone szczyty Alaski, tętniące życiem miasta, słoneczne wybrzeża oceanów i kwiecisty raj Hawajów ? to tylko niektóre z tutejszych atrakcji.

Klimat kontynentalnej części USA jest w większości umiarkowany, tropikalny na Hawajach i Florydzie, arktyczny na Alasce, półsuchy na Wielkich Wyżynach na zachód od rzeki Missisipi oraz suchy na południowym zachodzie. Zimą napływa mroźne powietrze znad Zatoki Hudsona na południe kraju, a latem ciepłe i wilgotne powietrze zwrotnikowe wzdłuż wybrzeża atlantyckiego aż po Nowy Jork. Z tego względu Stany Zjednoczone mają zimą klimat chłodniejszy, a latem - cieplejszy w porównaniu z analogicznie położonymi terenami w Europie.

Kuchnia amerykańska - niezdrowa, tłusta i kaloryczna, ale za to przepyszna. Do menu barów na całym świecie weszły potrawy wymyślone przez mieszkańców USA, jak hamburgery, zapiekanki czy hot-dogi. Na śniadanie Amerykanie zwykle jedzą sławne pancakes ze słodkimi dodatkami, kukurydziane płatki z syropem klonowym lub jajka z bekonem i szynką. Zamiennikiem naszego obiadu jest lunch, który często je się na mieście. Jedną z częściej spożywanych potraw są sandwicze z serem i szynką lub hamburgery. Amerykanie posiadają również specjalne, świąteczne danie. Z okazji urodzin Abrahama Lincolna tradycyjnie je się zapiekankę z fasolą i boczkiem, na wielkanocnym stole możemy zobaczyć szynkę po wirginijsku, a w Święto Dziękczynienia piecze się indyka i placek z dyni.

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego. We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Przy wypożyczeniu samochodu zdecydowanie wskazane jest wykupienie dodatkowych polis typu ?loss damage waivers? (LDW) oraz ?collision damage waivers? (CDW), znoszących odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma moż?li?wości uzyskania wizy na granicy. Obowiązek wizowy nie dotyczy posiadaczy prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie wizy nie gwaran?tuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turys?tyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjedno?czonych lub podjęcia pracy). Podanie oficerowi imigracyjnemu informacji sprzecznych z deklarowanymi w formularzu wjazdowym spowodować może podobne konsekwencje. W związku z licznymi ostatnio przypadkami zatrzymywania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy wjeździe na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:

 • Wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym.
 • Obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Amerykańskim Konsulacie Generalnym w Krakowie.
 • Nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie. W miarę udoskonalania i powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów.
 • Zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych).
 • Obywatele RP maja prawo domagać się ? w przypadku zatrzymania ? kontaktu z konsulem oraz godnego traktowania.
 • Numery telefonów do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na terytorium USA znajdują się w zakładce teleadresowej.

Od 5 stycznia 2004 r. działają nowe przepisy imigracyjne. Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny od?czyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) ? dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legal?nie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczeku?jące na deportację często są osadzane w więzieniach. W sezonie letnim do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają stu?den?ci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że fak?tycz?ne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych. Ważność paszportu powinna o 6 miesięcy przekraczać pla?no?wany okres pobytu w Stanach Zjednoczonych. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy. Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym paszportem, przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjed?noczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest wwożenie na terytorium USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego. We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Przy wypożyczeniu samochodu zdecydowanie wskazane jest wykupienie dodatkowych polis typu ?loss damage waivers? (LDW) oraz ?collision damage waivers? (CDW), znoszących odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim po?ziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu ? od 500 do kilku tysięcy USD, nie licząc badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc posiadanie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, najlepiej z firm znanych i posiadających przedstawicielstwa w USA (np. WARTA Travel).

Na podstawie między?naro?dowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. Należy pamiętać o obowiązku równoczesnego posiadania polskiego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Naruszenie prze?pisów drogowych karane jest wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wyso?kość mandatu może wynosić od 60 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) do kilkuset, lub nawet 1000 dolarów w przypadku wyrzucania śmieci z samochodu). Należy przede wszyst?kim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88?120 km/godz.). Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania, stosując się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników (czerwony krawężnik zonacza bezwzględny zakaz prakowania, biały kolor oznacza tzw. loading zone prakwoać można maksymalnie do 5 lub 10 minut). Łamiąc te zasady, należy być przygotowanym na konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking (tzw. TOW-AWAY). Kierowcy muszą być przygotowani na uiszczenie opłat parkingowych w różnych formach: w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety, w przypadku nowocześniejszych automatów ? karty kredytowe lub gotówka. Należy ściśle stosować się do pole?ceń policji. W czasie kontroli poli?cyjnej nie wolno wy?chodzić z samochodu bez polecenia. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Należy odpowiadac na zadane pytanie, należy zachować szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki. Pro?wadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo i często kierowca zostaje od razu aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.

Nie ma ograniczeń w podró?żowaniu po Stanach Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne, zazwyczaj oznakowane komunikatem ?Private Property - No Tresspasing?. Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą. W zdecydowanie gorszej kondycji jest transport kolejowy i autobusowy, a bilety lotnicze są często dość kosztowne. Turyści zamierzający podróżować po USA muszą liczyć się więc z koniecznością wypożyczenia samochodu.

W związku z zagrożeniem zamachami ter?ro?rystycznymi w wielu miejscach publicznych nadal obo?wiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicz?nych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budyn?ków. Wszystkie linie lotnicze, zarówno krajowe jak i zagra?niczne wymagają przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ogra?niczenia dotyczące przewożonego bagażu. Większość linii lotniczych zezwala obecnie na posiadanie 1 sztuki bagażu głównego i 1 sztuki bagażu podręcznego. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przedstawiciela da?nych linii. W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością. Dotyczy to zwłaszcza biednych dziel?nic, a czasami także centrów miast wylud?nia?jących się zwykle wieczorem.

 • Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wy?dający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o każdorazowych, wysokich opłatach za takie transakcje.
 • Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. Ten problem można jednak rozwiązać, zabierając ze sobą przejściówkę do kontaktu. Jej kupno jest o wiele trudniejsze już na terenie Stanów. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak mile, stopy, jardy, cale, funty i galony.
 • W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemni?ków z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alko?holu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
 • W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
 • W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.
 • Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20 % jego wysokości. W wypadku grup 6-osobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie.
 • Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku boyom hotelowym za pomoc w noszeniu bagaży, w wysokości 1-2 dolarów.
 • W miejscach publicznych często oferowana jest usługa ?Valet Parking?. Polega ona na przejęciu i zaparkowaniu naszego samochodu przez specjalnie do tego celu wyznaczonych pracowników. Korzystając z tej usługi, zwyczajowo przyjęte jest wręczenie napiwku parkującym również w wysokości 1-2 dolarów.
 • Warto zwrócić także uwagę na możliwość obniżenia lub nawet zniesienia opłaty parkingowej za pomocą tzw. ?ticket validation?. Polega ona na naniesieniu stosownego oznaczenia na bilecie parkinowym (pieczątka, kod laserowy, etc.), które uzyskuje się podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonuje się więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacąc za obiad w restauracji, czy też korzystając z obiektów sportowych. Każdorazowo należy pytać o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

 

Pogoda dla Washington D.C., United States

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 15:44
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 04:00
Dziś
  01:00 - 06:00 12°C 7 mm 1013.8 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 5 m/s
  06:00 - 12:00 13°C 2 mm 1008.6 hPa Lekki wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 5 m/s
  12:00 - 18:00 17°C < 1 mm 1006.1 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s
  18:00 - 00:00 16°C < 1 mm 1004.5 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 12°C   1006.5 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
  06:00 - 12:00 9°C   1008.6 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
  12:00 - 18:00 16°C   1010.7 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
  18:00 - 00:00 18°C   1010.4 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 12°C   1011.9 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
  06:00 - 12:00 11°C 4 mm 1011.7 hPa Lekki powiew Z północny wschĂłd 1 m/s
  14:00 - 20:00 15°C   1010.4 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 13°C   1009.1 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 2 m/s
28.04.2018 02:00 - 08:00 11°C   1010.4 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 12°C   1011.7 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 21°C   1010.3 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd 5 m/s
  20:00 - 02:00 15°C   1013.2 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 4 m/s
29.04.2018 02:00 - 08:00 8°C   1017.9 hPa Lekki wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 4 m/s
  08:00 - 14:00 7°C   1021.2 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 5 m/s
  14:00 - 20:00 14°C   1021.2 hPa Umiarkowany wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 6 m/s
  20:00 - 02:00 12°C   1022.0 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 4 m/s
30.04.2018 02:00 - 08:00 6°C   1025.8 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  08:00 - 14:00 7°C   1029.0 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd północny-zachĂłd 3 m/s
  14:00 - 20:00 18°C   1026.7 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 3 m/s
  20:00 - 02:00 14°C   1023.9 hPa Słaby wiatr Z południe 3 m/s
01.05.2018 02:00 - 08:00 10°C   1024.4 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 12°C   1025.8 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 25°C   1023.7 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1021.7 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 3 m/s
02.05.2018 02:00 - 08:00 16°C   1022.5 hPa Lekki wiatr Z południe południe-zachĂłd 3 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1024.8 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
  14:00 - 20:00 29°C   1022.7 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 23°C   1020.6 hPa Lekki wiatr Z południe południe-zachĂłd 3 m/s
03.05.2018 02:00 - 08:00 18°C   1022.5 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
  08:00 - 14:00 18°C   1024.2 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 30°C   1022.4 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 3 m/s
  20:00 - 02:00 24°C   1020.3 hPa Słaby wiatr Z południe 3 m/s
04.05.2018 02:00 - 08:00 19°C   1020.3 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 3 m/s
Washington D.C. Capital United States 2018-04-24T15:44:52 2018-04-25T04:00:00

Niebawem

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

STANY ZJEDNOCZONE