Na styku dwóch kontynentów: Europy i Azji, między Wschodem i Zachodem, otoczona czterema morzami i wieloma pasmami górskimi leży Turcja, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, kultura starożytna i orientalna z europejską i śródziemnomorską. Kraj ten może poszczycić się bogatym dziedzictwem narodowym - odnajdziemy tam starożytne miasta epoki rzymskiej, liczne przykłady kultury i sztuki antycznej - świątynie, teatry, posągi, kościoły, meczety i grobowce. Stolicą Turcji jest Ankara. Ogółem Turcja liczy ok.61 mln mieszkańców, prawie 99% ludności to muzułmanie.Urzędowym językiem w Turcji jest język turecki.

W Turcji panuje klimat śródziemnomorski, w sezonie lata są gorące i suche, zimy zaś łagodne i deszczowe. Zarówno przed szczytem wakacyjnym (maj i początek czerwca), jak i po nim (wrzesień i połowa października) temperatury osiągają najbardziej komfortowe wartości - średnia to 25°C.

Kuchnia turecka kształtowała się pod wpływem śródziemnomorskiej i środkowowschodniej sztuki kulinarnej. Turecka kuchnia uważana jest za najzdrowszą na świecie. Specjałami tej kuchni są różne gatunki ryb, owoce morza oraz świeże warzywa i owoce przez cały rok. Tradycyjnym napojem jest rakija-alkohol produkowany z rodzynek ,doprawiony ryżem. W Turcji pije się tradycyjna turecką kawę, mocną herbatę oraz czerwone i białe wina.

Od obywateli polskich wymagane są wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Nie ma możliwości wjazdu za okazaniem dowodu osobistego. Od dnia 1 marca 2011 roku obywatelom polskim, posiadającym paszporty zwykłe, na przejściach granicznych Republiki Turcji jest wydawana wielokrotna wiza turecka uprawniająca do pobytu łącznie do 90 dni w ciągu 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu), w formie naklejki wklejonej do okazanego przy wjeździe do Turcji paszportu, za opłatą w wysokości 20 USD/15 EUR. W związku z powyższym obywatele polscy przy wjeździe do Turcji winni posiadać paszporty ważne na okres co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Wydawane na przejściach granicznych obywatelom polskim wizy w formie naklejki są wyłącznie wizami turystycznymi. Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji na pobyt dłuższy (powyżej 90 dni) w celach innych niż turystyczne np. podjęcia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinny otrzymać w Ambasadzie Republiki Turcji wizy odpowiednie do celu planowego pobytu. Osoby przyjeżdżające indywidualnie mogą być poproszone o okazanie środków finansowych na czas pobytu, przy czym zależy to głównie od woli urzędnika. W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu, nie mniejszej jednak niż 100 USD, oraz z zakazem ponownego wjazdu do Turcji proporcjonalnie do okresu nielegalnego pobytu na jej terytorium. W skrajnych przypadkach, np. przedłużenia pobytu o kilka miesięcy, możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje na temat uzyskania wiz podane są na stronie internetowej: http://www.e-konsolosluk.net/.

Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym większe sumy (ponad 5000 USD) należy zgłosić przy wjeździe, by ? jeśli nie zostaną wydane ? nie było problemu z ich wywozem. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie niż do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym ? nawet najmniejszych wręcz kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp.

W Turcji obowiązuje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. Nie można też mieć noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na potrzeby własne. Zaleca się, by osoby, które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczono w pojeździe narkotyków bez wiedzy właściciela pojazdu). Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

Nie ma obowiązku meldunkowego, wyjąwszy meldunek w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych, co może wiązać się z koniecznością opłacenia z góry całego okresu pobytu w hotelu.

Od turystów nie wymaga się ubezpieczenia osobowego. Wskazane jest wykupienie przed przyjazdem do Turcji ubezpieczenia, które pokrywałoby ewentualne wydatki z powodu choroby lub wypadku drogowego. Apeluje się do turystów, aby przy kupowaniu ubezpieczenia w ramach pakietu usług biura podróży należy zwracali uwagę na zakres ubezpieczenia, szczególnie zaś wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu ? od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne należy posiadać odpowiednie ubezpieczenia lub możliwość płatności kartą kredytową. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie. Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak zagrożeń epidemiologicznych.

Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, busów i vanów przewożących ładunki). Osoby podróżujące do Turcji samochodem, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowaną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży. Zagraniczny samochód może znajdować się na terytorium Turcji bez odprawy celnej do 6 m-cy, jednakże nie dłużej niż ważność zielonej karty. Przekroczenie terminu skutkuje natychmiastowym nałożeniem przy wywozie opłat i podatków w wysokości należnych opłat celnych. Polskim prawem jazdy można się posługiwać bez ograniczeń czasowych. Jednakże osoby, które zamierzają przebywać w Turcji przez dłuższy czas, powinny mieć przy sobie potwierdzone przez miejscowego notariusza lub urząd konsularny RP tłumaczenie prawa jazdy. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o nowe prawo jazdy. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogowego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.

Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (www.tcdd.gov.tr), oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Uprzedza się, by nie korzystać z wypożyczalni ulicznych typu: 2, 3 samochody przy chodniku, biuro na stoliku. Najczęściej pojazdy te nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Przy wypożyczeniu właściciel żąda wpłacenia kaucji lub pozostawienia paszportu. Należy absolutnie unikać pozostawiania paszportu. W rejonach o charakterze typowo turystycznym nie ma problemu z noclegiem w stosunkowo tanich pensjonatach i hotelikach (ceny od 20 USD za nocleg od osoby). Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania indywidualnie. Turyści nie powinni przyjmować w prezencie ani kupować wydawnictw (płyty, kasety, publikacje) w języku kurdyjskim, gdyż mimo oficjalnego uznania przez władze miejscowe języka kurdyjskiego za język mniejszości narodowej służby porządkowe mają negatywny stosunek do osób posiadających takie wydawnictwa (zatrzymanie, przeszukiwanie bagażu, składanie wyjaśnień). Podróżowanie autostopem nie jest popularną formą podróżowania, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

Sztab Generalny Republiki Tureckiej poinformował, że w prowincjach Diyarbak?r, Ş?rnak, S??rt, Hakkari 15 stref (Küpeli Da??, Cudi Da??, Yazl?ca Da?? Güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan Da?lar?, ?ncebel Da?lar?, Alt?n Da?lar, Ça?layan Pirinçeken, Buzul Da??, Rejgar Da??, Alandüz, ?kiyaka Da?lar?, Baklaya Da??, Karada?/GedikTepe/Çimenda??, Kurşunlu/Dicle/Diyarbak?r, Yass?da?, Yazl?ca Da?? Kuzeyi) pozostaje ogłoszonych zamkniętą strefą militarną w okresie od 3 października 2011 do 3 stycznia 2012, do których zabroniony jest wjazd osób cywilnych. Wobec stale napiętej - szczególnie we wschodniej części kraju - sytuacji politycznej, przypomina się turystom o możliwości wystąpienia na terenie Turcji zdarzeń takich jak zamachy bombowe, terrorystyczne, akty przemocy, itp., na które mogą przypadkowo być narażeni podróżujący Polacy. Mając na uwadze zminimalizowania ryzyka uczestniczenia w takim wydarzeniu zalecamy zachowanie podstawowych i uniwersalnych zasad bezpieczeństwa podróżowania, takich jak:

 • unikanie zgromadzeń, miejsc zatłoczonych, które mogą być łatwym celem ataku bombowego czy terrorystycznego,
 • unikanie podróży do miejsc (szczególnie położonych we wschodniej Turcji), w których toczą się konflikty, demonstracje, itp.,
 • zachować rozsądek i środki ostrożności podczas korzystania z publicznych środków transportu i przebywania w miejscach publicznych (centra handlowe, targi, dworce autobusowe, itp.).

W związku z działaniami mafii narkotykowej kierowanej przez obywateli państw afrykańskich przestrzegamy aby unikać propozycji przewozu narkotyków lub przewozu bagażu przekazanego od innej osoby, który może zawierać ukryte narkotyki. Ponadto:

 • unikanie samotnych podróży, zwłaszcza przez kobiety, realizować podróż w grupie, najlepiej w znanym męskim towarzystwie, unikać autostopu jako środka transportu,
 • rezygnacja z zaproszeń na noclegi, do lokalu lub na poczęstunek przez osoby przypadkowo poznane, gdzie pod groźbą trzeba zapłacić słony rachunek za zamówiony alkohol i obsługą damską,
 • zachowywanie szacunku dla miejscowych zwyczajów, miejsc kultu religijnego,
 • zachowanie zasad skromnego ubioru, nie prowokującego zwłaszcza męskiej części społeczeństwa,
 • utrzymywanie kontaktu telefonicznego ze znajomymi i rodziną i informowanie ich o miejscu rozmowy i planach podróży na najbliższe dni,
 • stosowanie się do wskazówek miejscowej policji, żandarmerii i władz lokalnych w kwestii bezpieczeństwa, i organizatorów pobytów turystycznych.

Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych zachowań, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Ewentualne pytania, np. o drogę, należy kierować (szczególnie mężczyźni) do mężczyzn. Nieznajomość języków obcych wśród ludności na prowincji może być przyczyną nieporozumień i potraktowania pytania jako próby zaczepki.

Ponieważ daty świąt muzułmańskich ustalane są według kalendarza muzułmańskiego (opartego na roku księżycowym), zmieniają się co roku. W święta zamknięte są urzędy publiczne, a większość sklepów i punktów usługowych działa normalnie.

 • Dni pracy urzędów: poniedziałki?piątki w godz. 9.00?17.00. Załatwianie jakichkolwiek formalności jest uciążliwe i długotrwałe. Należy liczyć się z żądaniem ponoszenia nie zawsze uzasadnionych opłat.
 • Szczególnie we wschodnich rejonach Turcji w okresie ramadanu restauracje są nieczynne aż do godziny iftar (zachód słońca), o której można zjeść pierwszy posiłek. Do tej godziny należy unikać jedzenia czegokolwiek i picia w miejscach publicznych (na ulicy, w parku itp.).
 • Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT. Wniosek z załączonymi dowodami zakupu należy przesłać do Ministerstwa Finansów Republiki Turcji. Czas oczekiwania na zwrot jest bardzo długi.
 • Informacje na temat zabytków, muzeów itp. można znaleźć na oficjalnej stronie promocyjnej: http://www.goturkey.com/ . Są tam linki do stron z informacjami na temat połączeń autobusowych, hoteli, pensjonatów, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, zabytków.

 

Pogoda dla Ankara, Turkey

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 22:49
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 11:00
Dziś
  07:00 - 12:00 12°C   1016.1 hPa Lekki powiew Z południe południe południowy-wschĂłd 1 m/s
  12:00 - 18:00 23°C < 1 mm 1015.4 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 2 m/s
  18:00 - 00:00 23°C   1012.9 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 14°C   1015.0 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 3 m/s
  06:00 - 12:00 11°C   1014.6 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 24°C   1013.8 hPa Lekki powiew Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 1 m/s
  18:00 - 00:00 24°C   1010.0 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 15°C   1011.4 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 3 m/s
  06:00 - 12:00 12°C   1010.7 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 25°C < 1 mm 1010.9 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  15:00 - 21:00 25°C   1009.4 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
  21:00 - 03:00 18°C   1012.7 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
28.04.2018 03:00 - 09:00 12°C   1014.0 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 19°C   1016.1 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s
  15:00 - 21:00 24°C   1014.7 hPa Lekki wiatr Z północny wschĂłd 4 m/s
  21:00 - 03:00 18°C   1016.3 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 3 m/s
29.04.2018 03:00 - 09:00 12°C   1018.2 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 18°C   1018.7 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 3 m/s
  15:00 - 21:00 25°C   1015.0 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  21:00 - 03:00 17°C   1014.6 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 3 m/s
30.04.2018 03:00 - 09:00 13°C   1014.9 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 3 m/s
  09:00 - 15:00 20°C   1015.3 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  15:00 - 21:00 26°C   1011.8 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  21:00 - 03:00 18°C   1011.7 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd południowy-wschĂłd 2 m/s
01.05.2018 03:00 - 09:00 14°C   1012.1 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 21°C   1013.6 hPa Cisza Z południe południe-zachĂłd 0 m/s
  15:00 - 21:00 27°C   1010.5 hPa Słaby wiatr Z północ 2 m/s
  21:00 - 03:00 20°C   1011.6 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd 3 m/s
02.05.2018 03:00 - 09:00 14°C   1011.7 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 21°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z wschĂłd 2 m/s
  15:00 - 21:00 27°C < 1 mm 1009.3 hPa Słaby wiatr Z północ þółnocny-zachĂłd 2 m/s
  21:00 - 03:00 19°C   1011.0 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
03.05.2018 03:00 - 09:00 14°C   1010.6 hPa Słaby wiatr Z południe południe południowy-wschĂłd 2 m/s
  09:00 - 15:00 22°C 2 mm 1011.7 hPa Lekki powiew Z zachĂłd południe-zachĂłd 1 m/s
  15:00 - 21:00 25°C   1009.7 hPa Słaby wiatr Z południowy wschĂłd 2 m/s
  21:00 - 03:00 19°C   1011.7 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 1 m/s
04.05.2018 03:00 - 09:00 16°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z południe 1 m/s
  09:00 - 15:00 21°C   1013.6 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 1 m/s
Ankara Capital Turkey 2018-04-24T22:49:00 2018-04-25T11:00:00

Niebawem

POLECANE HOTELE W OFERCIE SAMOLOTOWEJ

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

TURCJA