Włochy, czyli Italia to kraj europejski na Półwyspie Apenińskim, znajdującym się na południu Europy. Półwysep ten z trzech stron oblewany jest wodą przez 5 mórz: Adriatyckie, Jońskie, Śródziemne, Liguryjskie i Tyrreńskie. Włochy to kraj o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Ogólnie to kraj górzysty i wyżynny, bowiem właśnie góry i wyżyny obejmują około 77% całej jego powierzchni. Na północy leżą Alpy z najwyższym szczytem Europy, Mont Blanc (4807m n.p.m). Przez całą długość rozciągają się Apeniny. Poza tym mamy słynne pasmo Dolomitów, popularne miejsce dla uprawiania wspinaczki oraz sportów narciarskich. Jak ważne są te góry, najlepiej świadczy fakt, że Dolomity zostały uznane przez UNESCO za najpiękniejsze pasmo górskie na świecie i wpisane do Światowego Dziedzictwa przyrody. Stolicą kraju jest Rzym, a językiem urzędowym ? język włoski.

Na półwyspie Apenińskim występuje klimat śródziemnomorski z charakterystycznymi suchymi i upalnymi latami, oraz stosunkowo ciepłymi, aczkolwiek niezmiernie wilgotnymi zimami. Temperatury powietrza w okresie letnim nierzadko przekraczają 30°C, z kolei w porze zimowej nie spadają poniżej 4-6°C.W okresie letnim pojawia się ciepły i suchy wiatr ? sirocco.

Kuchnia włoska to jedna z najpopularniejszych kuchni świata. Dzięki swej prostocie i dbałości o jakość produktów uważana jest także za jedną z najlepszych. Co prawda kojarzy się ją głównie z takimi daniami jak pizza czy spaghetti, ale kryje w sobie szereg unikalnych potraw, w których specjalizuje się każdy z włoskich regionów. Kuchnia włoska to przede wszystkim duża ilości warzyw i przypraw takich jak: oregano, rozmaryn, tymianek czy bazylia. Bardzo często używa się oliwy, czosnku, pomidorów oraz oliwek. Włochy to jeden z najpopularniejszych producentów win na świecie. Kuchnia włoska uwodzi nas wszystkimi zmysłami, najpierw ujmuje swoim zapachem i wyglądem, później oczarowuje smakiem.

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Włoskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu otrzymuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Nie ma ograniczeń przy wwozie i wywozie pieniędzy. Jednakże zgodnie z przepisami unijnymi, podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.). Zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Identyczne zasady obowiązują w podróżach z psami i kotami do sąsiednich państw nie należących do UE, ale mających te same standardy ochrony przed wścieklizną, tzn. do Watykanu i San Marino.

Przestępstwa narkotykowe zagrożone są we Włoszech karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 22 lat oraz karą pieniężną. Nielegalny wwóz na terytorium Włoch papierosów produkcji zagranicznej jest zagrożony grzywną oraz karą pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch do pięciu lat. Karane jest kupowanie sprzedawanych na ulicach podrabianych artykułów znanych marek światowych (nawet do 3000 euro).

Istnieje obowiązek meldunkowy, ale dopełnić go powinien obywatel włoski zapraszający cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji pobyt cudzoziemca i podać dokładny adres. W przypadku pobytu w ośrodkach turystycznych obowiązku dopełnia jego administracja.

We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Jeśli lekarz zleci badania specjalistyczne, pobierana jest zryczałtowana opłata, ustalana przez władze każdego regionu. W nagłych przypadkach i w dni wolne od pracy można zgłaszać się do przyszpitalnych ambulatoriów. Jeśli lekarz stwierdzi, że sytuacja wymagała pilnej interwencji, świadczenie jest bezpłatne. W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). Opłaty za świadczenia zdrowotne: wizyta u lekarza - do 36 EUR (za poradę lub badanie). Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent wybierze salę o podwyższonym standardzie. Za niektóre leki na receptę trzeba zapłacić wyłącznie niewielką opłatę ryczałtową (do 3,10 EUR), za pozostałe trzeba zapłacić pełną lub częściową cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ?ticket? na rachunku). Zniżki lub całkowite zwolnienie z opłat przysługują m.in. niepełnosprawnym, dzieciom do lat 6, niewidomym i głuchoniemym, przewlekle chorym oraz kobietom w ciąży. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawniony jest lekarz praktykujący w państwowej służbie zdrowia. Osoby nieubezpieczone w Polsce powinny przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Włoch na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy oraz polskiego świadectwa kwalifikacji (kierowcy zawodowi). Przy stałym pobycie przekraczającym okres 1 roku nie jest już wymagana wymiana prawa jazdy na włoskie. Osoby posiadające polskie prawa jazdy mogą jednak na własne życzenie dokonać wymiany dokumentu na włoski. Wymiana taka nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia mandatów nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu. Mandat przyjęty i zapłacony jest równoznaczny z przyznaniem się do wykroczenia drogowego i powoduje brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. W przypadku niesłusznego mandatu należy przyjąć mandat i złożyć kaucję na wymierzoną karę, a następnie złożyć odwołanie do Prefekta lub do Sędziego Pokoju nie później niż w ciągu 60 dni od daty wystawienia mandatu. Maksymalny limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Wydane w 2009 r. przepisy zaostrzyły sankcje za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W zależności od stwierdzonego stężenia alkoholu, przepisy przewidują różne sankcje od grzywny do aresztu, a nawet konfiskaty samochodu. Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na okres do trzech miesięcy. Po upływie terminu nałożonej kary, dokument można odebrać osobiście we właściwej miejscowo Prefekturze, lub jest on odsyłany do Konsulatu, który przekazuje go do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, które je wystawiło. Szczegółowe informacje dla kierowców zawodowych znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie: http://www.milano.polemb.net/?document=282.

Nie ma ograniczeń. Autostrady są płatne.

Turyści narażeni są we Włoszech przede wszystkim na kradzieże (dokumenty, pieniądze) oraz włamania i kradzieże samochodów. Z uwagi na przypadki nielegalnego i oszukańczego pośrednictwa pracy, zaleca się wzmożoną ostrożność wobec ogłoszeń dotyczących ofert pracy we Włoszech.

  • W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję (tel. 113), karabinierów (tel. 112), straż pożarną (tel.115). Wprowadzany jest także uniwersalny numer pomocy - tel. 112, pod który będzie można dzwonić w każdej sprawie. Połączenia są bezpłatne.
  • Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji lub karabinierów. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skontaktować się z polską placówką.

 

Pogoda dla Rome, Italy

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 @ 21:44
Następna aktualizacja: 25.04.2018 @ 10:00
Dziś
  07:00 - 12:00 12°C   1018.4 hPa Lekki powiew Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 1 m/s
  12:00 - 18:00 23°C   1018.4 hPa Słaby wiatr Z południe południe-zachĂłd 2 m/s
  18:00 - 00:00 22°C   1015.9 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s

meteogram

Pogoda na następne 9 dni

Dzień Godz   Temperatura Wilgotność Ciśnienie Wiatr  
26.04.2018 00:00 - 06:00 13°C   1016.6 hPa Lekki powiew Z wschĂłd 1 m/s
  06:00 - 12:00 11°C   1014.8 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
  12:00 - 18:00 23°C   1014.4 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 2 m/s
  18:00 - 00:00 22°C   1012.0 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
27.04.2018 00:00 - 06:00 14°C   1012.6 hPa Lekki powiew Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 1 m/s
  06:00 - 12:00 12°C   1011.7 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s
  12:00 - 18:00 24°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z zachĂłd północny-zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1011.2 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 2 m/s
28.04.2018 02:00 - 08:00 15°C   1012.2 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 17°C   1012.2 hPa Lekki powiew Z północny wschĂłd 1 m/s
  14:00 - 20:00 23°C   1012.3 hPa Lekki powiew Z południe 2 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1011.8 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 2 m/s
29.04.2018 02:00 - 08:00 15°C   1012.6 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1013.0 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 26°C < 1 mm 1012.7 hPa Słaby wiatr Z południowy zachĂłd 3 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1012.4 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 2 m/s
30.04.2018 02:00 - 08:00 14°C   1013.2 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1013.9 hPa Lekki powiew Z północ 1 m/s
  14:00 - 20:00 23°C   1014.2 hPa Lekki wiatr Z zachĂłd 4 m/s
  20:00 - 02:00 17°C   1014.3 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 2 m/s
01.05.2018 02:00 - 08:00 14°C   1015.3 hPa Lekki powiew Z południe 1 m/s
  08:00 - 14:00 15°C   1015.4 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 24°C   1014.4 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd 2 m/s
  20:00 - 02:00 19°C   1013.5 hPa Słaby wiatr Z zachĂłd południe-zachĂłd 2 m/s
02.05.2018 02:00 - 08:00 16°C   1012.7 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  08:00 - 14:00 16°C   1012.2 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 2 m/s
  14:00 - 20:00 26°C < 1 mm 1010.3 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s
  20:00 - 02:00 21°C   1007.6 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
03.05.2018 02:00 - 08:00 18°C   1007.5 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
  08:00 - 14:00 18°C   1006.7 hPa Słaby wiatr Z pĂłlnoc północny-wschĂłd 3 m/s
  14:00 - 20:00 29°C   1004.9 hPa Słaby wiatr Z wschĂłd pĂłnocny-wschĂłd 3 m/s
  20:00 - 02:00 23°C   1002.5 hPa Słaby wiatr Z północny wschĂłd 3 m/s
04.05.2018 02:00 - 08:00 19°C   1003.8 hPa Lekki wiatr Z północny wschĂłd 4 m/s
  08:00 - 14:00 19°C 2 mm 1004.9 hPa Lekki powiew Z południowy wschĂłd 1 m/s
Rome Capital Italy 2018-04-24T21:44:00 2018-04-25T10:00:00

Niebawem

POLECANE HOTELE W OFERCIE DOJAZD WŁASNY

POLECANE HOTELE 3*
POLECANE HOTELE 4*
POLECANE HOTELE 5*

WARSZAWA

WŁOCHY