INFORMACJE DOTYCZCE WSPӣPRACY

Podmioty gospodarcze zainteresowane podjciem wsppracy proszone s o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Chtnie nawiemy wspprac z podmiotami prowadzcymi dziaalno w zakresie poprawy kondycji fizycznej (kluby fitness, zakady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, solaria, itp), ale i nie tylko, celem poszerzenia wachlarza swoich usug.

Zachcamy do kontaktu z nami.